Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy.
Deze therapie leert je om negatieve gedachten en gevoelens te laten voor wat ze zijn. Daarmee krijg je in je hoofd ruimte om je aandacht te richten op handelen in het nu. Met therapeutische oefeningen leer je beter omgaan met de pijn die nu eenmaal hoort bij het leven. Het geeft je de kracht om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn.

In de therapie wordt er gewerkt vanuit de volgende invalshoeken:

  • Acceptatie: bereid zijn tot het aanvaarden van je binnenwereld
  • Defusie: gedachten met een korrel zout nemen
  • Context: loslaten van vastgeroeste overtuigingen over jezelf
  • Hier en Nu: stilstaan bij het hier en nu
  • Waarden: ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven
  • Toegewijd Handelen: handelen in overeenstemming met je waarden

Deze behandeling wordt steeds vaker succesvol gebruikt bij bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten.
Neem voor meer informatie over ACT of het maken van een afspraak contact op met onze praktijkassistente.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X