Klacht over de behandeling van Psycholoog Amsterdam?

Psycholoog Amsterdam is een samenwerkingsverband van aangesloten zelfstandige gekwalificeerde (gz-) psychologen en psychotherapeuten die ieder een eigen beroepsvereniging hebben met de daarbij behorend kwaliteitsstatuut.

Goed contact

Wij zijn ons terdege bewust van het belang van de veiligheid en goede omgang met onze cliënten. Dat is een van de fundamenten van ons werk. Wij doen er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt, ook als dat over de behandeling zelf of over je behandelaar gaat.

Over het algemeen hebben onze cliënten geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, kunnen ze die gelukkig goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met ons wilt of kunt bespreken, dan kun je terecht bij onze beroepsverenigingen.

Beroepscode

De verschillende beroepsverenigingen hebben een beroepscode opgesteld, waarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels zijn beschreven, waaraan het werk van een behandelend psycholoog moet voldoen. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. In beide codes is ook geregeld dat alles wat we bespreken strikt vertrouwelijk blijft.

Kijk in de codes om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben. Je kunt je klacht naar één van de verenigingen toesturen.

In een klacht moet staan:

  • Je naam, adres en woonplaats;
  • Naam van je behandelaar, voorletters en praktijkadres;
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust;
  • Je handtekening.

Beroepsverenigingen

Voor meer informatie over het NIP kijk op www.psynip.nl
Nederlands Instituut voor Psychologen. De grootse beroepsvereniging voor psychologen

Voor meer informatie over het NFG kijk op www.de-nfg.nl
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Voor meer informatie over het FVB kijk op www.vaktherapie.nl
Het netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen

Voor meer informatie over het NvGZP kijk op www.nvgzp.nl
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Voor meer informatie over de VEN kijk op www.emdr.nl
Vereniging EMDR Nederland

Voor meer informatie over het NVRG kijk op www.nvrg.nl
Beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten

Voor meer informatie over het ECP kijk op www.nvecp.nl
Beroepsvereniging voor ECP-therapeuten

Voor meer informatie over het VIT kijk op www.vit-therapeuten.nl
Beroepsvereniging voor de Vereniging van Integraal Therapeuten

Voor meer informatie over het NAP kijk op www.nap-psychotherapie.nl
Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Voor meer informatie over het LVVP kijk op www.lvvp.info
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Voor meer informatie over het NVvP kijk op www.nvvp.net
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Voor meer informatie over het VGCT kijk op www.vgct.nl
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

Voor meer informatie over het register schematherapie kijk op www.schematherapie.nl

Voor meer informatie over het NVP kijk op www.psychotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

 

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X