Privacy

De reden dat wij niet gecontracteerd zijn met zorgverzekeraars is dat wij jouw privacy willen waarborgen en je gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Wij bieden je de mogelijkheid een officiële privacyverklaring te tekenen, waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd en je dossier mag niet worden ingezien. Dit in tegenstelling tot wel gecontracteerde psychologenpraktijken, die verplicht zijn de gegevens aan te leveren en de privacyverklaring achterwege te laten.

Waarom is dit belangrijk voor jou?

Allereerst omdat wij geheel vrij van de zorgverzekeraar met elkaar kunnen beslissen wat de beste zorg voor jou is. Anders wordt de behandeling voor een groot deel bepaald door de zorgverzekeraar.

Naar aanleiding van een behandeling door een gecontracteerde psycholoog kan een verzekeraar je, op basis van een gestelde diagnose, in de toekomst uitsluiten voor bepaalde verzekeringen. En ook niet geheel onbelangrijk, medewerkers van verzekeraars hebben geen geheimhoudingsplicht. Iedere call center medewerker die daar werkt, kan jouw gegevens inzien.

Waarom een privacyverklaring?

Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.

Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud (Diagnose Behandeling Combinatie). Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Lees meer hierover in ons artikel: Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Meer informatie

Mocht je hierover met ons van gedachten willen wisselen, stuur dan een mail of bel naar onze praktijk. Wij voorzien je graag van alle informatie.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X