Creatieve therapie bij Psycholoog Amsterdam

Ieder mens is anders, uniek, en iedereen gaat dan ook anders met de uitdagingen in het leven om. Maar je komt ook wel eens op een punt, waarop je het even niet meer alleen kan. Een psycholoog kan dan helpen maar gebruikt voornamelijk gesprekstechnieken. Dit is niet voor iedereen de beste methode. Sommige mensen drukken zich beter uit op een andere manier of weten niet zo goed wat er zich van binnen nou echt afspeelt. De creatief therapeut kan dan uitkomst bieden.

Werkwijze creatieve therapie
Net als bij de psycholoog begin je bij de creatief therapeut met een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar, de verwachting van de therapie te bespreken en de hulpvraag te bepalen. Naar aanleiding hiervan kan de therapeut een behandelplan opstellen helemaal toegespitst op jouw behoeftes. Hierin kijkt de therapeut samen met jou naar de knelpunten en hoe jij hier het beste bij geholpen bent. De ene persoon heeft behoefte aan het verkrijgen van inzicht, de ander aan meer concrete opdrachten hoe om te gaan met situaties. Het is dan ook altijd maatwerk.

Tijdens de vervolgsessies gaan we echt aan de slag. Door middel van rollenspellen en meer abstractere creatieve werkvormen die de therapeut aanbiedt, doorloop je drie fases binnen de therapie.

  • Tijdens de eerste fase, ook wel de introductiefase genoemd, wordt vooral gewerkt aan het creëren van een vertrouwde, veilige sfeer in de therapieruimte en tasten we jouw grenzen in relatie tot het onderwerp of de hulpvraag af.
  • Gedurende de middenfase, ook wel de doorwerkfase genoemd, verkrijg je inzichten en maak je je nieuwe denk- en gedragsvormen eigen in gesprek en spel.
  • In de afrondingsfase worden deze nieuwe denk- en gedragsvormen gestabiliseerd en worden de sessies geëvalueerd.

Hoe snel dit proces verloopt is wisselend, het is immers maatwerk passend bij ieder uniek individu.
De therapeut zal zo nodig ook ‘huiswerk’ mee geven ter voorbereiding op de volgende sessie.

Contact creatief therapeut
Heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag over de creatieve therapie binnen onze praktijk? Kijk dan op www.relatietherapie-lelystad.nl of neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefoonnummer op deze site.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X