Eenvoudige manieren om kinderen te leren over emoties in het dagelijks leven

Antropologen zeggen dat Eskimo’s, die in een wereld van sneeuw leven, ten minste 50 variaties hebben op het woord sneeuw. De Eskimo kinderen leren die woorden en koppelen ze op de juiste manier aan de vele soorten sneeuw, doordat ze gewoon in context gebruikt worden.

Op deze manier leren kinderen ook hun eigen emoties en die van anderen te begrijpen. Omdat ze horen dat hun ouders over verschillende soorten emoties praten. Het begrijpen en accepteren van emoties is de eerste stap om deze te leren reguleren.

Als je je afvraagt hoe het mogelijk is dat er 50 verschillende emoties kunnen zijn, ben je vast geïnteresseerd in het “Gevoelenswiel”, uitgevonden door Dr. Gloria Willcox. Het wiel illustreert op kleurrijke wijze de rijkdom aan emoties die ons ter beschikking staan. Maar maak je geen zorgen als je het idee van zoveel emoties te overweldigend vindt. Je kunt ook denken in termen van alleen de vier basisemoties:

Geluk, dat liefde, vreugde en vrede omvat. Dit is onze natuurlijke staat, wanneer we in de juiste flow zitten.

Angst, een reactie op dreiging en omvat terreur,angst(angst voor een niet nader omschreven dreiging), zorgen(angst voor een specifieke dreiging) en het gevoel machteloos of weerloos te zijn. Net zoals wanneer zoogdieren angst voelen, ze vaak omslaan naar woedeom zichzelf te verdedigen.

Verdriet, een reactie op verlies en teleurstelling, en omvat leed, depressieen eenzaamheid. Veel mensen verdedigen zich tegen teleurstelling en verdriet door booste worden.

Woede, een reactie op bedreiging van binnenuit of van buitenaf en omvat irritatie, frustratieen razernij. Wanneer de woede bij iemand niet wordt gehoord,  kan de persoon in zichzelf keren, zodat hij/zijdepressiefwordt of zich verslagenvoelt.

Hoe kun je je kind over emoties leren? Simpelweg door te observeren wat je kind en andere mensen voelen en hier, op een niet veroordelende, maar juist accepterende manier, op te reageren. Dit leert kinderen om emoties te herkennen in zichzelf en in anderen. Probeer gedurende de dag te kijken naar gelegenheden om de gevoelens van je kind te erkennen:

 • “Je lijkt gefrustreerd.”
 • “Je springt op en neer!” “Je zult wel opgewonden zijn!”
 • “Ik begrijp het, je voelt je fijner als je precies weet wat er gaat gebeuren. Ik ook.”
 • “Ik hoor je! Je lust echt geen spinazie en je zou willen dat je het nooit meer zou zien.”

Als je met je kind over emoties praat, probeer dat niet de les te lezen. Maar stel in plaats daarvan vragen die hem helpen door reflectie te leren. Stel hem bijvoorbeeld vragen als:

 • Als je boos bent op een vriend, wat kan je dan doen?
 • Als je boos bent op mij, wat kan je dan doen?
 • Als je boos bent omdat je blokken toren omvalt, wat kan je dan doen?
 • Kan je betere beslissingen maken als je boos bent of als je rustig bent?
 • Wat helpt jou te kalmeren als je boos bent?

Wanneer jij en je kind kijken naar een ander kind dat aan het huilen is, kan je vragen stellen als:

 • Dat kindje ziet er ongelukkig uit. Ik vraag mij af waarom hij zo van streek is?
 • Wat denk je dat hij wilt?
 • Is er iets dat wij kunnen doen om hem te helpen?

Dit soort vragen helpen om empathie te ontwikkelen. Wanneer ouders bijvoorbeeld in bijzijn van het kind zich hardop afvragen over wat hun baby broertje of zusje denkt, voelt en wilt, ontwikkelt het kind meer empathie voor zijn broer en zus en is de relatie tussen de twee beter. Wanneer volwassenen boeken lezen en met peuters en kleuters praten over hoe andere kinderen zich voelen, nemen hun prosociale (positieve) handelingen toe en neemt hun agressie jegens hun leeftijdsgenoten af.

En wanneer ouders emotie als onderdeel van een rijk menselijk leven beschouwen en op een positieve manier over emoties praten, kunnen zelfs jonge kinderen een breed scala aan emoties leren herkennen en verwoorden. Wat weer de eerste stap is in het hiermee leren omgaan.

Bron: www.ahaparenting.comOnze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X