EMDR therapie bij Psycholoog Amsterdam

EMDR therapie bij Psycholoog Amsterdam

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode, die vaak wordt toegepast als je last hebt van een traumatische gebeurtenis. Het kan de enige interventie zijn of onderdeel uitmaken van een therapie waarbij diverse interventies worden toegepast.

EMDR is een redelijk nieuwe therapie, die is ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Ze ontdekte het principe van de therapie bij toeval tijdens een wandeling in een bos. Ze probeerde nare gedachten, die in haar opkwamen, los te laten en merkte dat haar ogen daarbij snel heen en weer bewogen als gevolg van de lichtinval in het bos. Ze voelde dat de emotionele lading uiteindelijk afnam en ze het minder naar vond om er aan terug te denken.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de EMDR therapie. Uit de resultaten van meer dan 20 gecontroleerde onderzoeken blijkt dat de werkzaamheid van EMDR voldoende vaststaat.

Cliënten reageren goed op EMDR en de therapie wordt als relatief weinig emotioneel belastend ervaren.

Psychologen gespecialiseerd in EMDR:

 • ACT, Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, HSP, Mindfulness, Oplossingsgerichte therapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, Gezinstherapie, Jongerentherapie, Oplossingsgerichte therapie, Systeemtherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, HSP, Hypnotherapie, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, Relatietherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, HSP, Relatietherapie, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Depressie, EMDR, Fobie, HSP, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Personal coaching, Relatietherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, Personal coaching, Schematherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, Mindfulness, Schematherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Depressie, EMDR, Fobie, HSP, Schematherapie, Traumaverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Fobie, Schematherapie, Traumaverwerking, Verslavingen
 • Angsten, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Mindfulness, Oplossingsgerichte therapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking, Verslavingen
 • ACT, Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, HSP, Mindfulness, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking
 • Angsten, Burn-out & stress, Cognitieve Gedragstherapie, Depressie, EMDR, Jongerentherapie, Oplossingsgerichte therapie, Systeemtherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking
 • Angsten, Burn-out & stress, Depressie, EMDR, Fobie, Jongerentherapie, Mindfulness, Schematherapie, Traumaverwerking, Verlies- en rouwverwerking

Hoe werkt EMDR?

Je wordt gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken compleet met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te krijgen. Daarna word je gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende beweging. Vaak zal dat de hand van de therapeut zijn. Of klikjes via een koptelefoon. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en beweegt daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand voor je gezicht langs. Of laat de klikjes tussen beide oren, om beurten, links en rechts gaan, zodat de oogbeweging van links naar rechts wordt gemaakt.

Er wordt op die manier een serie van ongeveer 25 oogbewegingen gemaakt. Of een serie van 25 klikjes via het apparaat. Na elke serie oogbewegingen wordt er even rust genomen. De therapeut zal je dan vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Je wordt na elke serie oogbewegingen gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe serie oogbewegingen volgt.

Na afloop van een EMDR therapie kan de stroom gedachten of beelden nog even doorwerken. Dat is goed. Het is een geruststelling om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen duurt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld of een angststoornis. Het is van belang dat de klachten zijn ontstaan als direct gevolg van één of meerdere concrete, akelige gebeurtenissen en het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?

Lange tijd was het onduidelijk hoe het werkingsmechanisme van EMDR moest worden verklaard. Voor de verklaring zijn verschillende theorieën, waarvan de werkgeheugentheorie één van de belangrijkste is. Een traumatische herinnering ligt opgeslagen in je lange termijngeheugen, samen met de emotionele lading. Als je denkt aan de ingrijpende gebeurtenis, voel je je bijvoorbeeld direct weer angstig en misselijk. Wanneer je tijdens de EMDR gevraagd wordt om terug te denken aan die specifieke gebeurtenis, breng je de herinnering weer in je korte termijn (of werk-) geheugen. De capaciteit van dit werkgeheugen is echter maar beperkt. Omdat je tegelijkertijd een afleidende stimulus (het volgen van de vingers van de therapeut of het luisteren naar tikjes via een koptelefoon) krijgt toegediend belast je het werkgeheugen, waardoor er minder capaciteit is voor de herinnering. De herinnering wordt hierdoor minder levendig dan ze was. De nieuwe, vervaagde herinnering wordt opgeslagen in je lange termijngeheugen en de volgende keer dat je eraan denkt is ze ook minder emotioneel, waardoor je er minder last van hebt.

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

De EMDR therapie zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Je hebt er minder last van en het wordt steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringen zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. De herbelevingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

Contact Psycholoog

Heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag over de EMDR therapie? Bel dan voor een afspraak of stuur een e-mail naar praktijk Psycholoog Amsterdam.