Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Zorgelijke Ontwikkelingen in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Ben je als cliënt  nog wel vrij om keuzes te maken?

Bij Psycholoog Amsterdam wel!

Door onze andere kwalificaties kunnen wij anders kiezen.

Wij hopen jij ook?

Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ-psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.  Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Veel cliënten vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en kiezen er bewust voor om af te zien van enige vergoeding, zodat hun gegevens niet worden aangeleverd bij het DIS en niet worden verspreid naar publieke organisaties of derden.

Is Big Brother watching you?

Deze ontwikkeling kan vervelende gevolgen met zich meebrengen voor jou. Ik geef een voorbeeld: je wordt gediagnosticeerd met een depressie bij een aangesloten GZ-psycholoog. Je gegevens worden dan aangeleverd bij het DIS. Je besluit twee jaar later, want je bent inmiddels weer psychisch gezond en hebt zin in een uitdaging, een bedrijf te starten. Je wilt graag een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, maar wat blijkt, je wordt voor het onderdeel psychologische problemen uitgesloten, omdat je ooit bent gediagnosticeerd met een depressie. Zo blijven de gevolgen van jouw toen onschuldige depressie altijd zichtbaar.

Ons motto is dan ook: betaal dan nu iets meer voor een behandeling, zodat je niet later de prijs betaalt voor de rest van je leven!

Meer informatie

Mocht je hierover met ons van gedachten willen wisselen stuur dan een mail of bel naar onze praktijk. Wij voorzien je graag van alle informatie.

 

Call Now Button