GZ-Psycholoog/Cognitief gedragstherapeut Carien Brals

Big geregistreerd, lid van VGCT en NVGZP

In mijn behandelingen staat balans vaak centraal. Dit kan gaan over de balans tussen werk en privé, controle houden en leren loslaten, of bijvoorbeeld over balans tussen denken en voelen. Van nature ben ik kalm, analytisch en met humor en weinig oordeel weet ik vaak al snel een prettige werkrelatie op te bouwen. Iets dat wat mij betreft essentieel is voor een goede psychologische behandeling.

Mijn werkwijze en ervaring
Na jaren werkzaam te zijn geweest in zowel de GGZ als de medische psychologie, werk ik nu als zelfstandig GZ-psycholoog/Cognitief gedragstherapeut. In mijn werk binnen de GGZ heb ik een verscheidenheid aan problematiek behandeld. Van depressie tot angsten, fobieën en trauma. En daarbij ook veel werkgerelateerde problematiek zoals burnout en stress, problemen in de omgang met collega’s of het maken van keuzes in je carrière. Het werk in de medische psychologie richtte zich vooral op rouw- en verliesverwerking en het leren omgaan met de onzekerheid van (chronische) ziekte.

Wat ik in mijn behandeling wil bereiken is dat je als het ware je eigen therapeut wordt. Met vertrouwen in jezelf om de dingen aan te gaan en een ‘gereedschapskist’ met handvatten die je hiervoor kunt inzetten. Ik zie elke behandeling als een samenwerking, met een gezamenlijk doel, waarin we na het maken van een goede analyse van het probleem, op zoek gaan naar een aanpak die bij jou past. Zo wordt het een behandeling op maat. Ik maak gebruik van wetenschapppelijk bewezen effectieve behandelmethoden zoals Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness en EMDR.

Voor wie?
Volwassenen kunnen bij mij terecht met klachten als:

  • Somberheid en depressie
  • Angst
  • Stress en burn-out
  • Onzekerheid en laag zelfbeeld
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten en/of ziekte (ook subfertiliteit, of psychische problemen tijdens of na zwangerschap)
  • Verlies en rouw
  • Hoog sensitiviteit
  • Zingeving en persoonlijke ontwikkeling
  • Loopbaan- en personal coaching

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam GZ psycholoog Carien Brals, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Carien

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Carien Brals: 79913308125

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X