GZ-Psycholoog drs. Sabine Oenema

Wat bied ik
Heel belangrijk en tegelijk zo vanzelfsprekend: vakkunde, kennis en ervaring. Dit in combinatie met persoonlijke betrokkenheid, openheid, inleving en warmte.
Op basis van ruim 20 jaar kennis van en ervaring met intake, diagnostiek, therapie en behandeling, bied ik psychologische zorg in vorm van kortdurende behandelingen, advies en/of begeleiding bij uiteenlopende problemen en probleemgebieden.
Indien wenselijk en zinvol behoren meer uitgebreide (coaching-) trajecten eveneens tot de mogelijkheden.

Soorten behandelingen en technieken komen altijd in overleg met jou tot stand en zijn hiernaast afhankelijk van geschiktheid en mogelijkheid om aan het specifieke probleem te kunnen werken. De behandeling kan enerzijds gericht zijn op verwerking, op het winnen van inzicht en op ordening. Anderzijds op steun, begeleiding en het leren (her)kennen van en omgaan met eigen gevoelens, behoeften, wensen en grenzen. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied worden zo veel mogelijk bijgehouden en ingepast.

Het voor wie, wat, wanneer en hoe
Basisvoorwaarde voor een zinvolle behandeling is het vertrouwen. De zogenaamde ‘klik’ tussen ons.
Voor wie: iedereen vanaf 18 jaar tot 80 jaar en ouder.
Wanneer en wat: het moment wanneer je hulp wilt bij iets, voel je zelf het beste. Volg je gevoel! Lang niet alle klachten zijn duidelijk, dat kan op verschillende manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld van het ‘niet lekker in je vel zitten’ tot angsten, somberheid en depressie. En/of naar aanleiding van recente of langer geleden traumatische ervaringen.

Enkele voorbeelden van mogelijke klachten voor behandeling:

 • Rouw en verlies
 • Oververmoeidheid
 • Negatief denken over jezelf
 • Moeite met opkomen voor jezelf/met grenszetting
 • Werkprobleem
 • Identiteitsprobleem
 • (Onverklaarbare) lichamelijke klachten
 • Faseprobleem
 • Relatieprobleem
 • Opvoedprobleem
 • 2e/3generatieproblematiek
 • Zwangerschapsproblemen in meest brede zin van het woord
 • Seksuele problematiek
 • Piekeren
 • Dwangdenken en dwanghandelen

Hoe: de behandeling kan individueel of in relatie(s) plaatsvinden in het Nederlands, Engels en Duits. De verschillende soorten behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie en/of psycho-educatie kunnen los van elkaar of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van topassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u onder de naam ProPsy Oenema mijn persoonlijke privacyverklaring aan volgens NVGzP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbiedersvan ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basi-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Sabine.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of bellen met 06 – 81835681.

BIG-registratie Sabine Oenema: 69063370525

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X