Sabine Oenema

Onze GZ-psychologen

Margreet Broekstra
Martijn Ruiter
Floor Broekman
Sjaña Holloway
Josien Schuurmans
Helena Nijdam
Eva Hakvoort
Sabine Oenema
Thomas de Vries
Kim Wolterink
Jan-Willem van Kuilenburg
Esther Scholtz
Egle Jan Annema
Bob Navis
Sven van Kuik
Annebel van Es
Arnoud Kas

Sabine Oenema

GZ-psycholoog

Ik ben gespecialiseerd in de volgende klachten en therapieën:

Relatieproblemen
(Samengestelde) gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Conflicten binnen familie
Buitenechtelijke relaties en dubbellevens
Stress en burn-out / overspannen
Traumaverwerking
Verlies- en rouwverwerking
Angst en paniek
Faalangst
Angst voor kritiek
Somberheid
Malen en piekeren
Depressie
Onzekerheid en negatief zelfbeeld
Assertiviteitsproblemen
Dwangmatig handelen of denken
Perfectionisme
Gevoelens van jaloezie, schuld of schaamte
Loskomen van oude patronen
Hechtingsproblemen
(Onverklaarde) lichamelijke klachten en/of ziekte
Slaapproblemen
Levensfase problemen
2e/3e Generatieproblemen
Identiteitsproblemen
Aanpassingsproblemen
Emotieregulatie problemen
Gender problemen
Seksuele problemen
Zwangerschapsproblemen
Werkgerelateerde problemen

Relatietherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Traumatherapie
Oplossingsgerichte therapie (Solution Focused Therapy)
Inzichtgevende Psychotherapie
Loopbaan- en personal coaching
Zingeving- persoonlijke ontwikkeling

“Op basis van ruim 30 jaar kennis van en ervaring met intake, diagnostiek, therapie en behandeling, bied ik psychologische zorg in de vorm van kortdurende behandelingen, advies en/of begeleiding bij uiteenlopende problemen en probleemgebieden.”

Over GZ-psycholoog Sabine Oenema

Wat bied ik

Heel belangrijk en tegelijk zo vanzelfsprekend: vakkunde, kennis en ervaring. Dit in combinatie met persoonlijke betrokkenheid, openheid, inleving en warmte.
Op basis van ruim 30 jaar kennis van en ervaring met intake, diagnostiek, therapie en behandeling, bied ik psychologische zorg in de vorm van kortdurende behandelingen, advies en/of begeleiding bij uiteenlopende problemen en probleemgebieden.
Indien wenselijk en zinvol behoren meer uitgebreide (coaching-) trajecten eveneens tot de mogelijkheden.

Soorten behandelingen en technieken komen altijd in overleg met jou tot stand en zijn hiernaast afhankelijk van geschiktheid en mogelijkheid om aan het specifieke probleem te kunnen werken. De behandeling kan enerzijds gericht zijn op verwerking, op het winnen van inzicht en op ordening. Anderzijds op steun, begeleiding en het leren (her)kennen van en omgaan met eigen gevoelens, behoeften, wensen en grenzen. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied worden zo veel mogelijk bijgehouden en ingepast.

Het voor wie, wat, wanneer en hoe

Basisvoorwaarde voor een zinvolle behandeling is het vertrouwen. De zogenaamde ‘klik’ tussen ons.
Voor wie: iedereen vanaf 18 jaar tot 80 jaar en ouder.
Wanneer en wat: het moment wanneer je hulp wilt bij iets, voel je zelf het beste. Volg je gevoel! Lang niet alle klachten zijn duidelijk, dat kan op verschillende manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld van het ‘niet lekker in je vel zitten’ tot angsten, somberheid en depressie. En/of naar aanleiding van recente of langer geleden traumatische ervaringen.
Hoe: de behandeling kan individueel of in relatie(s) plaatsvinden in het Nederlands, Engels en Duits. De verschillende soorten behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie en/of psycho-educatie kunnen los van elkaar of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van topassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier tref je onder de naam ProPsy Oenema mijn persoonlijke privacyverklaring aan volgens NVGzP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

BIG-registratie Sabine Oenema: 69063370525

Sabine Oenema

Sabine Oenema

GZ-psycholoog

Ik ben gespecialiseerd in de volgende klachten en therapieën:

Relatieproblemen
(Samengestelde) gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Conflicten binnen familie
Buitenechtelijke relaties en dubbellevens
Stress en burn-out / overspannen
Traumaverwerking
Verlies- en rouwverwerking
Angst en paniek
Faalangst
Angst voor kritiek
Somberheid
Malen en piekeren
Depressie
Onzekerheid en negatief zelfbeeld
Assertiviteitsproblemen
Dwangmatig handelen of denken
Perfectionisme
Gevoelens van jaloezie, schuld of schaamte
Loskomen van oude patronen
Hechtingsproblemen
(Onverklaarde) lichamelijke klachten en/of ziekte
Slaapproblemen
Levensfase problemen
2e/3e Generatieproblemen
Identiteitsproblemen
Aanpassingsproblemen
Emotieregulatie problemen
Gender problemen
Seksuele problemen
Zwangerschapsproblemen
Werkgerelateerde problemen

Relatietherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Traumatherapie
Oplossingsgerichte therapie (Solution Focused Therapy)
Inzichtgevende Psychotherapie
Loopbaan- en personal coaching
Zingeving- persoonlijke ontwikkeling

“Op basis van ruim 20 jaar kennis van en ervaring met intake, diagnostiek, therapie en behandeling, bied ik psychologische zorg in de vorm van kortdurende behandelingen, advies en/of begeleiding bij uiteenlopende problemen en probleemgebieden.”

Onze GZ-psychologen

Margreet Broekstra
Martijn Ruiter
Floor Broekman
Sjaña Holloway
Josien Schuurmans
Helena Nijdam
Eva Hakvoort
Sabine Oenema
Thomas de Vries
Kim Wolterink
Jan-Willem van Kuilenburg
Esther Scholtz
Egle Jan Annema
Bob Navis
Sven van Kuik
Annebel van Es
Arnoud Kas

Over GZ-psycholoog Sabine Oenema

Wat bied ik

Heel belangrijk en tegelijk zo vanzelfsprekend: vakkunde, kennis en ervaring. Dit in combinatie met persoonlijke betrokkenheid, openheid, inleving en warmte.
Op basis van ruim 20 jaar kennis van en ervaring met intake, diagnostiek, therapie en behandeling, bied ik psychologische zorg in de vorm van kortdurende behandelingen, advies en/of begeleiding bij uiteenlopende problemen en probleemgebieden.
Indien wenselijk en zinvol behoren meer uitgebreide (coaching-) trajecten eveneens tot de mogelijkheden.

Soorten behandelingen en technieken komen altijd in overleg met jou tot stand en zijn hiernaast afhankelijk van geschiktheid en mogelijkheid om aan het specifieke probleem te kunnen werken. De behandeling kan enerzijds gericht zijn op verwerking, op het winnen van inzicht en op ordening. Anderzijds op steun, begeleiding en het leren (her)kennen van en omgaan met eigen gevoelens, behoeften, wensen en grenzen. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied worden zo veel mogelijk bijgehouden en ingepast.

Het voor wie, wat, wanneer en hoe

Basisvoorwaarde voor een zinvolle behandeling is het vertrouwen. De zogenaamde ‘klik’ tussen ons.
Voor wie: iedereen vanaf 18 jaar tot 80 jaar en ouder.
Wanneer en wat: het moment wanneer je hulp wilt bij iets, voel je zelf het beste. Volg je gevoel! Lang niet alle klachten zijn duidelijk, dat kan op verschillende manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld van het ‘niet lekker in je vel zitten’ tot angsten, somberheid en depressie. En/of naar aanleiding van recente of langer geleden traumatische ervaringen.
Hoe: de behandeling kan individueel of in relatie(s) plaatsvinden in het Nederlands, Engels en Duits. De verschillende soorten behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie en/of psycho-educatie kunnen los van elkaar of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van topassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier tref je onder de naam ProPsy Oenema mijn persoonlijke privacyverklaring aan volgens NVGzP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

BIG-registratie Sabine Oenema: 69063370525

Vergoedingen

Is je behandeling gratis?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

Vergoedingen

Is je behandeling gratis?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Ben je hier voor de eerste keer?

We laten je stap voor stap zien hoe wij te werk gaan

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

klantenvertellen

Klanten vertellen

Reacties cliënten

Zorgkaart NL

Ervaringen cliënten

Nieuws

Artikelen, video’s en nieuws

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan zoals mindfulness trainingen, psychologische yoga en trainingen voor jongeren

Wij bieden diverse trainingen aan zoals mindfulness trainingen, psychologische yoga en trainingen voor jongeren

Call Now Button