GZ-Psycholoog Egle Jan Annema

Wat is mijn visie
Mijn visie is dat als je beter snapt hoe je probleem in elkaar steekt, de oplossing vanzelf komt.
Vaak hebben klachten, zoals angsten en somberheid, te maken met bepaalde situaties in je leven. Angsten van vroeger bijvoorbeeld, die je huidige gedrag dusdanig beïnvloeden, dat je niet bereikt wat je nastreeft. Dat kan onder andere zijn op het gebied van relaties, werk of familie. Als je beter begrijpt hoe dit soort mechanismen in jou werken, verlichten de klachten en komt er meer ruimte om te genieten van het leven nu.

Als therapeut kan ik je bij dit proces ondersteunen en op weg  helpen.

Hoe werk ik
Ik werk volgens de principes van de Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT). Daarnaast ben ik opgeleid als EMDR therapeut en ben ik mij momenteel aan het specialiseren tot Schematherapeut.

Je kunt bij mij terecht met een breed scala aan klachten: levensvragen, somberheid en angst, maar ook agressieregulatie problemen en trauma.

Wie ben ik
Na een korte carrière in de popmuziek en een studie psychologie, heb ik een periode gereisd en in het buitenland (o.a. Peru) als psycholoog gewerkt. Sinds 2000 werk ik binnen de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels heb ik 15 jaar ervaring met het behandelen van verschillende psychische aandoeningen waaronder depressie, angst, trauma en ADHD binnen de geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns en justitieel).

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Frankendael Psychologie Praktijk, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Egle Jan.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Egle Jan Annema: 29909724625

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X