psycholoog-amsterdam-helena-nijdam

Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Helaas geldt er momenteel een tijdelijke aanname stop.

Wie ben ik?
Ik ben Hélena Nijdam en ik heb de afgelopen 17 jaar in Eindhoven gewoond en gewerkt. Ik heb een eigen praktijk gehad in een gezondheidscentrum en de laatste tien jaar heb ik in een instelling gewerkt voor de GGZ. Hier heb ik vooral met volwassenen gewerkt vanaf ongeveer 20 jaar oud.

In de jaren negentig heb ik bij het toenmalige Riagg in Zwolle gewerkt met de oudere (65+) mens. Dit heeft mij de gelegenheid gegeven om de cultuur en gewoontes op te snuiven/leren kennen van het protestantse (platte)land en juist de meer bourgondische, katholieke Brabantse gewoontes. Ikzelf ben geboren en getogen in Utrecht en heb ook bij Nijmegen gewoond.

Ik ben geschoold in de gedragstherapie waarvan ik de kaders wel onderschrijf, maar ik heb mij steeds meer ontwikkeld richting integratieve psychotherapie. Ook omdat ik zo vaak heb bemerkt dat mensen niet in protocollen zijn te vatten. Ik vind het fijn om zelfstandig en ongecontracteerd te werken, mede om minder afhankelijk te zijn van alle regels die ons in de GGZ worden opgelegd.

Feed-back
Wat ik vaak van cliënten terugkrijg is dat ik deskundig ben, warm en ‘mezelf’. Dat zij zich op hun gemak en geaccepteerd voelen en mogen zijn wie ze zijn. Daardoor voelen ze zich ook veilig en kunnen ze zich open stellen.
Ik krijg van mijn collega’s vaak te horen dat er regelmatig gelach opstijgt vanuit mijn kamer. En dat klopt! We hebben een ‘ernstig’ beroep waarbij soms wat relativering ontbreekt. Voor mij is het erg belangrijk dat er humor is en gelachen mag worden. Ook om de ‘helicopter view’ te houden. Wij hulpverleners zijn erg gericht op de problemen, de zware kant. Het blijft belangrijk om in het vizier te houden dat mensen zelf veel krachtige eigenschappen hebben waar ze het tot nu toe mee hebben kunnen rooien.

Mijn registraties

  • Klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG)
  • GZ-psycholoog (BIG)
  • Senior schematherapeut
  • EMDR, gevorderd
  • Engelstalig is mogelijk

Welke klachten?
Mensen kunnen bij mij terecht met de meeste klachten, zoals: depressie, angsten, ptss, identiteitsproblemen, stress/burn out, persoonlijkheidsstoornissen, ADD/ADHD , verslaving, hoogsensitief , coaching of gewoon levensvragen.

Mijn visie
Als je geboren wordt, kom je op de wereld met jouw temperament en aanleg voor een bepaald karakter. Ben je emotioneel, spontaan, een groepsmens of juist meer teruggetrokken en introvert? Houd je van structuur en duidelijkheid of laat je jezelf het liefst niets op leggen en trek je liever je eigen plan? Ben je sensitief en ben je gevoelig voor wat er allemaal om je heen gebeurt? Voel je je soms net een ‘emospons’ of juist meer rationeel, analytisch? Heb je last van te veel gevoel of kan je juist moeilijk emoties ervaren?
Naar mijn mening word je persoonlijkheid gekleurd door de interactie tussen wat er al aanwezig is bij je geboorte en hoe je leven daarna vorm heeft gekregen.

Hoe is je leven verder ingekleurd? Zijn het veel warme, zachte, felle kleuren of was er eerder veel grijs en wit. Of ook echt zwart? Was er genoeg liefde, warmte, acceptatie en veiligheid? Waren er genoeg ingrediënten om op te groeien tot een meer (volwaardig) mens. Of ging het anders? Juist een teveel of tekort aan dat alles of was er sprake van agressie of misbruik?

In ieder geval heeft dat gevormd wie jij nu bent en heb je leren dealen hiermee op jouw manier. Leren je emoties te negeren, soms zelfs uitschakelen. Of juist leren ’pleasen’ en zo ‘goed’ mogelijk doen om zo min mogelijk op te vallen en confrontaties en dus erger te voorkomen. Of je ging vanuit impulsiviteit toch de confrontatie aan en werd je als lastig bestempeld?

Heb je te maken gehad met een meer harmonieus gezin? Dan kan het wel heel prettig zijn geweest, maar was het misschien wel lastig om confrontaties aan te gaan om deze fijne sfeer niet te verstoren. Dus deed je mogelijk vaak je best om leuk en vrolijk te zijn? Of vermeed je het gewoon?

Ieder kind zoekt al dan niet bewust naar de manier die bij hem/haar past om zoveel mogelijk nare, vervelende gevoelens te vermijden. En dat is op dat moment ook goed en maakt de situatie meer houdbaar. Ook dan kan je natuurlijk te maken krijgen met gebeurtenissen die je leven beïnvloeden zoals pesten, ziekte of het overlijden van dierbare mensen.

In je latere volwassen leven kan het gebeuren dat je er juist tegen aanloopt dat je zo aanpassend, perfectionistisch en confronterend bent. Zo laat je niet zien wat jij nou belangrijk vindt, je hebt geleerd deze gevoelens opzij te schuiven. Binnen je relatie met partner en vrienden en op je werk breekt het je op, omdat je niet kan zijn wie je zou willen zijn en zeggen wat jij eigenlijk voelt.

Dit is vaak een periode dat psychische klachten zich gaan aandienen in de vorm van o.a. burn-out klachten, depressie, angst of verslaving. Je lichaam gaat sputteren en geeft een signaal dat het zo niet langer kan.
Het reikt je eigenlijk een ‘pas op de plaats aan’. Ook al wordt dat niet zo ervaren, want psychische klachten zijn gewoon naar en vervelend. En het duurt nog vaak een tijd voordat het (h)erkend wordt dat het zo niet meer gaat. Een stap naar hulp wordt nogal eens gezien als falen.

Afhankelijk van wat je graag wilt en de complexiteit van de problemen, wordt er gekeken hoe diep er ingegaan zal worden op de klachten. Soms volstaat een ‘klacht’-gerichte aanpak met cognitieve gedragstherapie of enkele inzicht gevende gesprekken. Maar indien de behoefte en de noodzaak er is, gaan we op zoek naar de relatie tussen de patronen waar je nu tegen aanloopt, zoals die in het verleden gevormd zijn. Daarbij maak ik ook gebruik van schematherapie en van EMDR.

Iedereen kan te maken krijgen met traumatische ervaringen die veel impact kunnen hebben op jou in het dagelijkse leven. Dat kan om pesten gaan, ziekte of overlijden van een dierbare, angstige ervaringen etc. Dan werk ik vaak met EMDR, omdat dit tot geweldige resultaten kan leiden. Maar indien niet gewenst, volstaan ook andere technieken.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Hélena Nijdam Psychotherapie, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Hélena.

In het kort
Al met al gaat het er vooral om dat je gaat leren dat je mag zijn wie je bent!

Je kunt altijd contact met mij op nemen als je meer wilt weten.

BIG-registratie Helena Nijdam: 39051883725 (Klinisch psycholoog) en 59051883716 (Psychotherapeut)

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X