GZ-Psycholoog Joke Veldman

Per half februari 2019 is Joke met zwangerschapsverlof.

“Wie bepaalt wat normaal is en wat abnormaal is?” luidde de vraag tijdens mijn eerste college psychologie. Ik was direct geboeid, maar kon nog niet weten dat in de jaren daarna deze vraag zowel privé als in mijn ontwikkeling als psycholoog een steeds centralere rol zou gaan innemen.

Na mijn studie ging ik aan de slag binnen een grote GGZ-instelling, waar ik me op verschillende afdelingen heb kunnen ontwikkelen als psycholoog. Naarmate de jaren verstreken kreeg ik steeds meer mijn eigen stijl en ook mijn eigen ideeën over psychische klachten. Waar in het begin protocollen en richtlijnen mij houvast en zekerheid boden, zo gingen deze mij na verloop van tijd steeds meer beperken en voelde ik de behoefte om verder te kijken. Met het uiteindelijk resultaat dat ik mijn baan binnen de reguliere GGZ heb opgezegd.

In mijn beleving zorgt het toenemende ‘moeten’ voor klachten. Veel klachten ontstaan, omdat we iets van onszelf verwachten of omdat we denken dat de omgeving het van ons verwacht, zònder af te stemmen of het daadwerkelijk bij ons past of is wat we willen.
Daar bovenop hebben we vaak ook nog een oordeel van goed of fout, waardoor we ons steeds onvrijer voelen.

Ik ervaar vrijheid in mijn werk als ik niet in een bepaalde vorm hoef te denken, maar samen met jou kan kijken wat er aan de hand is en wat jouw behoeften zijn. Ik vind het belangrijk een open en helder contact te ontwikkelen, waarbinnen we ons beiden prettig voelen. Van cliënten krijg ik terug dat ze mij als betrouwbaar, gelijkwaardig, zorgvuldig en eerlijk ervaren.

In de loop van de jaren heb ik mij meer verdiept in bepaalde vormen van therapie, vormen die bij mijn persoonlijkheid passen. Met name de mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) en acceptance and commitment therapie (ACT) spreken mij aan. Daarnaast ben ik ook basistherapeut EMDR en ben ik binnen de opleiding tot GZ-psycholoog uitgebreid getraind in het toepassen van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Het allerbelangrijkste vind ik echter dat de therapie aansluit bij wat jij nodig hebt en wat bij jouw persoonlijkheid past. In mijn ogen bestaat de ‘goede’ manier niet, de focus is wat helpend en passend is.

Cliënt over Joke: “Na voor mijzelf geconstateerd te hebben dat ik in een langdurig patroon verviel waar ik al eerder door ben gegaan, besloot ik hulp te zoeken. In het dagelijks leven kon ik namelijk triggers krijgen die mij volledig met angst verlamden. Ik ging deze triggers ontwijken wat inhield dat ik sociale momenten ontweek dan wel als zeer ongemakkelijk ervaarde. In eerste instantie kwam ik bij Anouk uit. Met Anouk had ik een prettig contact, ze stelde een diagnose en na een paar contactmomenten zei ze ‘Ik vind het gezellig, maar voor wat jij nodig hebt (EMDR) raad ik je aan om met Joke verder te gaan’ Dank Anouk voor je scherpe en juiste blik! Met Joke had ik direct een heel leuk en ontspannen contact. Door de gesprekken die we voerden, werd mij steeds duidelijker gemaakt waar de angsten vandaan kwamen en tevens werden de gevolgen hiervan duidelijk. In eens begin je je eigen gedragingen te snappen en de onderlinge verbanden te zien. Joke heeft een aantal EMDR sessies met mij gehouden. Deze sessies hadden een verbluffende uitwerking op mij. Dit bleek toen ik de gelegenheden opzocht die ik voorheen liever meed. De triggers kwamen voorbij, maar in plaats van de alles verlammende angstinvasie kwam er niets behalve dan een spanning die door mijn gewoontepatroon ontstaan was. Deze is controleerbaar en neemt langzaam af. De niet op te vangen klappen van angst zijn gewoon verdwenen. Ik verbaas mij daar nog iedere keer over en het geeft mij iedere keer weer een gevoel van overwinning. Joke, dank voor alles!”

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Johanna, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Joke.

BIG-registratie Joke Veldman: 49916581625

Mail ons