GZ-Psycholoog Dr. Josien Schuurmans

Wie ben ik?
Ik ben een BIG geregistreerde GZ psycholoog, docent en wetenschappelijk onderzoeker met meer dan 12 jaar behandelervaring in een grote GGZ instelling. Als onderzoeker bestudeer ik innovatieve behandelmethoden zoals eHealth en houd ik me bezig met de behandeling van angst, dwang en depressie. Als behandelaar heb ik mensen met uiteenlopende klachten geholpen, zoals angst, piekeren, paniek, dwang, depressie, burn-out en persoonlijkheidsproblematiek. Dat wil ik graag blijven doen vanuit deze praktijk, waarbij ik me nog meer kan richten op jouw wensen als cliënt en op het geven van een goede behandeling op maat.

Werkwijze
Als patiënt heb je recht op een behandeling die goed is onderzocht en waarvan we weten dat deze bij de meeste mensen goed werkt. Als behandelaar probeer ik daarom zo veel mogelijk te werken op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Aan de andere kant brengt de wetenschap niet alle antwoorden. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Ik zie therapie als een zoekproces waarin ik samen met de patiënt op zoek ga naar de antwoorden die bij hem of haar passen. Dit doen we aan de hand van interventies die bewezen effectief zijn gebleken. Ik werk daarbij voornamelijk op basis van cognitieve gedragstherapie, zo nodig aangevuld met elementen uit andere therapievormen, zoals schematherapie, interpersoonlijke therapie, mindfulness en EMDR.

Liever (ook) online of telefonisch: jij bepaalt!
Mijn ervaring is dat een behandeling niet alleen toegankelijker wordt, maar ook verrijkt wordt door deze via verschillende kanalen aan te bieden. Met een mix van face to face gesprekken, beeldbellen, en ondersteuning via een interactief behandelplatform. Dit noemen we ‘blended care’. Een belangrijk voordeel is dat het therapeutische proces met behulp van eHealth heel transparant en interactief is en zich niet beperkt tot de spreekkamer. We weten allebei waar we samen aan werken en ik kan als therapeut het proces dat jij als cliënt doorloopt beter volgen. We kijken samen naar de juiste mix voor jou. En wil je liever toch alleen face to face afspreken, dan kan dat natuurlijk ook!

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Focus Therapy Josien Schuurmans, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Josien.

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG- registratie Josien Schuurmans: 69916923225

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie
In deze behandeling gaan we ervan uit dat steun en begrip basisvereisten zijn voor therapie, maar dat alleen praten over je klachten niet voldoende is om te zorgen dat er echt iets verandert. Veranderen is ingewikkeld, en daarvoor is het belangrijk dat je ook buiten de therapie met de geboden adviezen aan de slag gaat. Dit gebeurt aan de hand van gerichte oefeningen. Deze oefeningen richten zich op het leren stilstaan bij je gevoel, en op hoe je omgaat met moeilijke gevoelens (je gedrag). Als je door angst of somberheid  tegen bepaalde situaties op ziet, probeer je deze misschien te omzeilen. Dit is een logische reactie, maar het zorgt er meestal voor dat je er alleen maar meer tegen op gaat zien en angstiger of somberder wordt. In de therapie wordt de nadruk gelegd op het doorbreken van vermijding en worden er concrete handvaten gegeven om op een andere manier met spanning of somberheid om te gaan.

De oefeningen richten zich meestal ook op het veranderen van je manier van denken. Je gedachten zijn heel bepalend voor hoe je je voelt.  We kunnen soms vast zitten in gedachten die niet kloppen. Je kunt bijvoorbeeld geneigd zijn om vooral alles te zien wat niet lukt, terwijl je te weinig aandacht geeft aan wat wel lukt. Of je legt voor jezelf de lat veel hoger dan voor een willekeurige ander. Dit soort gedachten kunnen somberheid en angst in de hand werken.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X