GZ-psycholoog Joyce DessingGZ-Psycholoog Joyce Dessing

Mijn naam is Joyce Dessing en ik werk als zelfstandig GZ-psycholoog. Ik ben BIG-geregistreerd, aangesloten bij de NVGzP en kan als hoofdbehandelaar fungeren binnen de Basis GGZ.

Mijn visie
Een grote belangstelling voor psychologie heb ik altijd gehad. Zolang als ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd in wat de mens drijft. Het begrijpen van gevoelens, gedachten en gedrag geeft mij de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de ander. Ik zie daarom behandeling als een krachtige vorm van persoonlijke groei in de ontwikkeling van een mens. Als mens streven wij er naar om in balans te komen. Wanneer we ons uit balans voelen, kunnen er (psychische) klachten ontstaan. Het doel van therapie is om in balans te komen en deze te behouden.

Ik geloof in een holistische aanpak, waarbij de mens als geheel wordt gezien. Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekend. Volgens de holistische visie is alles met elkaar verbonden en hangt alles met elkaar samen. Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar wat er met de klacht samenhangt en welke rol van het lichaam, geest en dagelijks leven er nog meer mee speelt. Daarbij is het van belang om uit te gaan van de kracht van de mens.

Mijn werkwijze
Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik zoveel mogelijk evidence based behandel en aansluit bij de wensen en behoefte van de cliënt. Ik voer zowel kortdurende klachtgerichte behandelingen uit als langdurige trajecten die gericht zijn op het ontdekken en doorbreken van patronen en valkuilen. In mijn werkwijze ben ik betrokken, direct, betrouwbaar, analytisch en positief. Het ontdekken van krachten, kwaliteiten en het versterken van deze vaardigheden is een uitgangspunt in de behandeling. De basis van een goede behandeling is contact maken, zodat de cliënt zich gehoord en gezien voelt. Vanuit daar geef ik inhoud aan de behandeling door toepassing van verschillende methoden en technieken.
Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, oplossingsgerichte technieken, systeemgesprekken, psycho-educatie, inzicht gevende therapie en mindfulness. Het is belangrijk dat de behandeling aansluit bij de behoefte en wensen van de cliënt.

Een van de voorwaarden om een goede bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van cliënten is dat ik verplicht ben om altijd te blijven leren. Daarom zal ik ook met plezier verschillende opleidingen/cursussen blijven volgen en samenwerken met inspirerende en professionele mensen.

Voor wie
Ik bied voor zowel bij kind, jeugd en volwassenen een breed behandelaanbod aan met de volgende klachten: angsten, fobieën, trauma, ptss, dwanghandelingen en/of gedachten, tics, depressieve gevoelens/somberheid, overspannenheid, burnoutklachten, eetproblemen, hoog sensitiviteit, ADHD, autisme spectrum stoornis, gedragsproblemen, opvoedproblemen, leerproblemen, lichamelijk onverklaarbare klachten, slaapproblemen, onverwerkte rouw, identiteits-, levensfaseproblematiek, onzekerheid, negatief zelfbeeld, problemen in relaties en persoonlijke ontwikkeling.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Dessing, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Joyce.

Je kunt altijd contact met mij op nemen als je meer wilt weten.