GZ-psycholoog Maaike GilijamseGZ-Psycholoog Maaike Gilijamse

Ik ben Maaike Gilijamse, samenwonend en moeder van 2 jonge zoons. Bij mij kun je terecht wanneer sprake is van onvrede in jullie relatie. Vanuit een veilige en vertrouwde therapierelatie zal ik op een oprecht geïnteresseerde, directe en respectvol kritische wijze exploreren waar ieder van jullie in de relatie tegenaan loopt. Ik gebruik vaak humor en een gezonde dosis (zelf)spot tijdens de gesprekken.

Doolhof
Niet zelden leeft de hoop dat de therapeut precies vertelt welke stappen gezet moeten worden om uit de relatiecrisis te komen. Alsof de partners zich in een doolhof bevinden en de therapeut vanuit de lucht exact vertelt waar ze links of rechts moeten en van te voren kan zien welke paden doodlopend zijn of gevaren met zich meebrengen.

Relatietherapeuten kunnen echter niet vliegen. Ik sta als medemens naast mijn cliënten in dat doolhof en heb ervaring en kennis die van pas komen om samen uit dat doolhof te komen. Ik heb mijn cliënten hard nodig om te helpen een eigen gebruiksaanwijzing te ontdekken. Mijn cliënten zijn immers de expert van zichzelf en van elkaar. Door daar samen aan te werken, leren mijn cliënten bovendien veel vaardigheden aan, zodat de kans groter is dat zij zonder, of met minder hulp, ook weer uit een eventueel nieuw doolhof kunnen komen.

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, zijn kleine aanpassingen vaak al genoeg om grote verschillen te ervaren. Een schip op open zee hoeft ook maar één graad van koers te veranderen om in een andere haven aan te komen.

Relatietherapie
Door mijn werkzaamheden voor de Spoedeisende Psychiatrie in Amsterdam heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met het systeem, ofwel de naasten, rondom een cliënt. Ouders, partners, broers en zussen, kinderen en vriend(inn)en kwamen samen met mijn cliënt naar mijn spreekkamer. Al snel viel mij op hoe bepaalde interactiepatronen de relaties en ook het persoonlijk welzijn van alle aanwezigen sterk konden beïnvloeden. Zowel in positieve, als in negatieve zin. De crisis waarin een cliënt (en dus zijn dierbaren) zich bevond, zette ook in de relatie met anderen veel in beweging. En iets wat in beweging is, kun je bijsturen.

Een vergelijkbare mogelijkheid tot bijsturen zie ik bij koppels die in relatietherapie komen. Bepaalde patronen die wellicht aanvankelijk functioneel waren, blijken op de langere termijn onbedoeld en ongewenst disfunctioneel geworden te zijn. Patronen die inmiddels zo gewoon zijn geworden, dat ze moeilijk te herkennen, laat staan te doorbreken zijn. Om een patroon in stand te houden heb je twee mensen nodig, om een patroon te doorbreken is één genoeg. Dat klinkt eenvoudig, maar vanwege onze natuurlijke weerstand tegen veranderen wachten we vaak af, in de hoop dat de ander zal veranderen. Terwijl het eigen gedrag en de wijze waarop iemand met moeilijke relaties en situaties omgaat, het enige is waar iemand echt invloed op kan hebben.

Relatieproblemen kunnen ook een andere oorzaak hebben, waaronder een geschaad vertrouwen of een verschil in visie bij bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Een langdurige disbalans in de verschillende rollen die we als mens kunnen hebben, kan ook tot relationele onvrede leiden: naast partner ben je wellicht ook een werknemer, vriend(in), vader/moeder, kind, zus/broer. Andere problemen ontstaan wanneer we onvoldoende weten of voelen wat onze eigen wensen en behoeften zijn, of als we die onvoldoende communiceren. Of we denken te weten wat de ander wil, maar vergeten dit te checken. Eén doel van de behandeling is dan ook het terugvinden van de verbinding met jezelf en de ander. Via verbinding ontstaat vaak ook weer meer ruimte voor de verschillen.

Werkervaring
De afgelopen 17 jaar heb ik bij verschillende zorginstellingen in Nederland gewerkt. In 2002 rondde ik mijn opleiding tot psycholoog aan de UvA af, waarna ik in 2006 en 2007 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog in Utrecht deed. De Intensieve Opleiding tot Systeemtherapeut bij het Lorentzhuis in Haarlem volgde ik in 2012 en 2013.

Vertrouwen
Ik behandel cliënten in het Nederlands en in het Engels. Ook behandelen via Skype behoort tot de mogelijkheden. We starten met een kennismakingsgesprek waarin we kunnen onderzoeken of er voldoende vertrouwen is om samen verder te gaan. De belangrijkste voorspeller van een succesvolle behandeling is immers het vertrouwen in de behandelaar.

Je kunt altijd contact met mij op nemen als je meer wilt weten.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Maaike.