GZ-Psycholoog Mariëlle Schoenmaekers

Samen is uitgangspunt
Samen een plan maken en uitvoeren is mijn motto. Door een plan te maken, kunnen we bewust werken aan de zaken die jij belangrijk vindt en daar de nadruk op leggen. Door samen dat plan te maken, kunnen ook andere zaken naar boven komen die verheldering kunnen geven en die mogelijk aandacht nodig hebben. Jij maakt de prioritering en met mijn expertise gaan we een traject in om je doelen te behalen.

Brede ervaring en kennis
De laatste twee decennia heb ik, naast verschillende werkzaamheden als psycholoog binnen organisaties (ggz kind en jeugd, ggz specialistische zorg, verstandelijk gehandicapten zorg), altijd een eigen praktijk gevoerd waarbij mijn specialisme door heel Nederland is ingezet om zeer problematische cliënten en situaties in de gezondheidszorg te analyseren en weer goed door te starten.

Cliënt Jennifer over Mariëlle: “Al vanaf de eerste seconde voelde ik me vertrouwd met Marielle, ik weet niet precies waarom, maar het voelde goed en veilig, en dat werd later in de behandelingen ook bevestigd. Ik heb nu 4 EMDR sessies gedaan en mijn leven is al totaal veranderd; ik ben van binnenuit naar buiten aangepakt op cel-niveau lijkt wel, ik wist niet dat EMDR zo ontzettend effectief was! Ik ben een incest-surviver, met daarbovenop het overlijden van mijn man en een ernstig auto-ongeluk waarbij ik mijn nek brak en waarmee een einde kwam aan mijn danscarrière. Niet raar dat ik me zeer depressief en angstig voelde, en teruggetrokken leefde, daar ik mensen niet echt vertrouwde.

Na twee intensieve sessies verdween mijn angst, en mijn gevoel alleen te staan in het leven, al als sneeuw voor de zon, vooral ook omdat Marielle zei dat alles wat er gebeurde goed was. Ze had er geen oordeel op geplakt, waardoor ik alle emoties, gevoelens, beelden en lichamelijke gewaarwordingen die opborrelden ook echt durfde te voelen. Mijn geliefde, overleden man kwam telkens terug tijdens een EMDR-reis, met ware liefde en tips en grapjes, waardoor ik me ook zeer gesteund voelde, en dieper in mijn gevoel ging. Wonder boven wonder werd dit niet afgekeurd door Marielle! Ik ben namelijk wel eens eerder bij een psycholoog geweest die daar heel laatdunkend over deed. Ik ben toen ook weggelopen uit de sessie om nooit meer terug te gaan. Marielle zei dat de beelden van mijn man juist helende beelden waren die mij hielpen, wat ook zo ís, maar het was heel erg fijn om dat bevestigd te krijgen in plaats van harde afkeuring te krijgen. Dit laatste heb ik namelijk al teveel in mijn leven meegemaakt, en dat wil je juist niet van degene die je helpt te genezen.

De sessies met Marielle zijn echt een keerpunt in mijn leven, alles voelt anders; ik voel me niet meer gebroken, angstig of depressief. Ik heb geen woede meer naar mijn moeder voor het steeds opnieuw mij naar de agressor te brengen en mij daar achter te laten. Ik merk dat ik af en toe opeens een liedje zing in plaats van somber in bed te liggen. Ik krijg nu ook al een paar weken zulke mooie bevestigingen van de sessies! Ongelooflijk! Datgene wat we behandeld hebben en waar ik aan denk of mee bezig ben, komt ‘toevallig’ net op tv langs. Dan droom ik daar die nacht over, en de volgende dag komt die droom dan ook weer net ‘toevallig’ op tv. De wereld binnen mij en buiten mij lijkt nu ook te kloppen, het loopt synchroon. Eerst klopte dat niet, ik was te kapot van binnen, maar ik kon het niet veranderen en erover praten had gewoon weinig effect. De combinatie EMDR en Marielle was ‘just what the doctor ordered’! DANKJEWEL, Marielle, voor mijn nieuwe ik!”

Trauma en angst
Naast de behandeling van psychische klachten bij volwassenen en kinderen ligt mijn affiniteit momenteel op het vlak van trauma en angst behandeling bij volwassenen en (jonge) kinderen, dit kan zijn; enkelvoudig trauma bijvoorbeeld door een ongeluk, pest ervaring; ernstige meervoudige trauma’s zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik en mishandeling; PTSS (posttraumatische stress stoornis); andere angsten zoals bijvoorbeeld paniek aanvallen, fobieën, zelfbeeld problemen en faalangst.

Door middel van EMDR, imaginaire exposure, exposure in vivo en gedragstherapie kunnen angsten goed behandeld worden. Problemen gerelateerd aan angsten zoals bijvoorbeeld depressie en burn-out problematiek kunnen tevens via de eerder genoemde verschillende methodieken behandeld worden in combinatie met gedragstherapie.

Kind en gezin
Door mijn brede scope aan ervaring kun je bij mij goed terecht voor vragen rondom diagnostiek en behandeling bij kinderen. Denk hierbij aan ADHD, autisme spectrum stoornissen, angststoornissen ect. Ook is onderzoek naar cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling mogelijk. Opvoedingsproblemen rondom de verschillende fases waarin kinderen en jongeren zich bevinden zijn vaak redenen voor aanmelding. We kunnen dan samen naar oplossingen kijken die het best passend zijn, om zo weer positief verder te gaan. Samen met ouders en kinderen vinden we de juiste vorm van behandeling die optimaal past bij de persoon en/of bij het gezin.

Passie
Naast de passie voor mijn werk als psycholoog heb ik een grote passie voor paarden en in het bijzonder mijn eigen paard. Daarnaast heb ik een druk gezinsleven met 3 meiden in de puberteit en zet ik alle zeilen bij om te genieten van wat het leven mij brengt.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Marielle.

Ik heb een EMDR behandeling gehad die echt nodig was. Ik kon niet meer met de emotionele bagage blijven rondlopen. Al tijdens de behandeling merkte ik de veranderingen. Ik begon veel positiever naar mijn leven te kijken en beter te slapen. De nare gedachten kwamen niet meer boven. En na de behandeling zijn ze weggebleven en het heeft me geholpen om veel nare gedachten te vergeten. De nare gebeurtenissen heb ik een plek kunnen geven waar ze niet meer pijn doen. De rustige stem van Marielle en dat ze echt luisterde hebben enorm geholpen. Ze bleef stabiel en stelde me steeds gerust. Anders had ik de behandeling niet aangedurfd. Ze begeleidt je tijdens het hele soms echt heftige proces. Heb alleen maar lof over haar.