GZ-Psycholoog-Sanne-Haarsma-amsterdam

GZ-Psycholoog Sanne Haarsma

Per mei ben ik voor een bepaalde periode op sabbatical, dus niet beschikbaar voor afspraken.

Opgegroeid in het hoge Noorden nabij Groningen, alwaar ik ook mijn studies heb gevolgd heb, kan ik mijn leven het beste omschrijven als een boeiende verkennings- en zoektocht.

Over het algemeen was dat een aangename zoektocht, met zoals altijd ook moeilijke momenten en keuzes. Breed georiënteerd en geïnteresseerd als ik was en met een grote liefde voor sporten en sociale activiteiten, was een keuze maken alleen al op het vlak van studierichting geen sinecure. Ik wilde iets boeiends met diepgang, maar hield ook erg van actief en in beweging zijn en was gek op techniek en ICT.

In de psychologie
Na enkele rondzwervingen kwam ik uiteindelijk bij de psychologie terecht, nog niet met het idee om daarin later als therapeut aan het werk te gaan. Dat idee kwam pas nadat ik een jaar in een avontuurlijk leren programma bij jeugdzorg had gewerkt. De zorg interesseerde mij zodanig dat ik op mijn 31e besloot om nog een master klinische psychologie aan mijn bachelor psychologie te plakken.

Vanaf dat moment voelde het alsof mijn zoektocht tot een einde was gekomen, waarna dingen in een stroomversnelling kwamen. Ik besloot mijn ambitie voor verschillende sporten, op dat moment vooral kitesurfen waar ik ook les in gaf, meer te gaan zien als ontspanning en vrije tijd. Ik startte een eigen coaching-praktijk waarin ik met name jongeren met autisme spectrum problematiek begeleidde en studeerde daarnaast af als (basis)psycholoog.

Ervaring
Als psycholoog heb ik daarna vooral veel ervaring opgedaan in de specialistische GGZ. Zoals in de sociale psychiatrie, de forensische psychiatrie en later als regiebehandelaar in de verslavingszorg.

Binnen de grote instellingen, waar ik meer op de achtergrond betrokken was bij de behandelingen, ontwikkelde mijn wens zich om weer meer zelf aan het behandelen te kunnen en om daarin de wens van de cliënt weer echt centraal te kunnen stellen.

Vanuit die wens ben ik een jaar geleden (gedeeltelijk) als zelfstandig psycholoog aan het werk gegaan bij Psycholoog Amsterdam in de basis-GGZ. Dit doe ik nog steeds met zeer veel plezier en dit was voor mij een erg fijne afwisseling op het werk in de specialistische-GGZ. Het is heerlijk om te ervaren hoe je mensen die even vastlopen, soms al met slechts een aantal gesprekken, weer goed op weg te helpen!

Aandacht
Van cliënten heb ik altijd gehoord dat zij mijn rust, kalmte en niet oordelende karakter als erg kenmerkend en prettig ervaren. Zelf heb ik altijd vooral oprechte aandacht voor en betrokkenheid met iedere cliënt belangrijk gevonden. Mijn insteek is altijd om niet te snel te willen begrijpen of met oplossingen te willen komen. De inzichten en de richting van de behandeling vanuit de cliënt te laten komen.

In mijn behandelingen heb ik aandacht voor alle facetten van iemands leven in heden en verleden. Soms kan dit oppervlakkig zijn, maar soms is het nodig om dieper op zaken in te gaan. Ik werk daarbij niet zozeer vanuit één theoretisch kader, maar ik grijp het liefst elementen van verschillende theoretische kaders aan om tot inzichten en aanknopingspunten te komen.

Behandelmethode
Niet ieder kader of iedere werkwijze passen bij iedere cliënt. Schematherapie en de psychoanalytische psychotherapie hebben daarin wel erg mijn interesse en mijn ervaring leerde mij dat cognitieve gedragstherapie in veel situaties erg efficiënt en effectief kan zijn. Daarnaast ben ik opgeleid als EMDR therapeut, wat ik als een zeer efficiënte behandelmethode zie voor uiteenlopende problematiek.

In het beslisproces van de te kiezen behandelmethode betrek ik het liefst de cliënt zelf. Hij/zij weet vaak zelf het beste wat bij hem/haar past. Wat al sinds jaar en dag in onderzoeken naar de effectiviteit van psychologische behandelingen wordt aangetoond, is dat de therapeutische relatie verreweg de belangrijkste factor in therapiesucces is. De ‘klik’ is dus cruciaal; zodoende druk ik cliënten ook altijd op het hart om hier bij zichzelf aandacht voor te hebben en indien nodig daar actie op te ondernemen. Het is tenslotte jouw proces.

Behandelmogelijkheden
Als GZ-psycholoog ben ik breed opgeleid om eigenlijk alle psychische problematiek te kunnen herkennen en behandelen. Na mijn opleiding als GZ-psycholoog heb ik, zoals ik al schreef, nog een basisopleiding tot EMDR therapeut gevolgd. Hiermee ben ik in staat enkelvoudige trauma’s te behandelen. Voor vragen over specifieke behandelmogelijkheden sta ik natuurlijk altijd open.

NB indien er sprake is van zeer complexe problematiek, meerdere psychische problemen of problemen op verschillende gebieden, verdient het over het algemeen de aanbeveling specialistische hulp te zoeken, of zich aan te melden bij de GGZ. Hierover kan de huisarts over het algemeen goed adviseren.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psycholoog Amsterdam – ’t Gooi, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Sanne.

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Sanne Haarsma: 89920261825

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X