GZ-Psycholoog Sven van Kuik

Ik ben Sven van Kuik, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Naast mijn werk als GZ-psycholoog bij Psycholoog Amsterdam, ben ik werkzaam als klinisch psycholoog in opleiding bij een grote geestelijke gezondheidszorg instelling voor persoonlijkheidsproblematiek en trauma.

Werkervaring
Tijdens mijn loopbaan als psycholoog ben ik werkzaam geweest bij diverse gespecialiseerde GGZ afdelingen, met een grote diversiteit aan klachten. Als GZ-psycholoog ben ik dan ook breed opgeleid om verschillende problemen en/of klachten te kunnen herkennen en te behandelen. Zoals angst, sombere stemming, ADHD, stress/overspannenheid/burn-out, rouw/verlies/trauma, verslaving, werkproblemen, onzekerheid/laag zelfbeeld en persoonlijkheidsproblemen.

Vaardigheden
In mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende evidence-based behandelmethodes, zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Deze methoden combineer ik, indien nodig, met meditatieve- en mindfulness technieken. Samen met jou kijk ik welke behandeling het meest geschikt/passend is voor jouw klacht.

Visie
Mijn basisopvatting is: haal alles uit je leven! Nu kan er iets gebeuren gedurende je leven waardoor het (tijdelijk) niet mogelijk is om te doen wat je normaal gesproken zo graag doet. Mijn rol is om je handvatten aan te rijken om uiteindelijk zelf weer controle te nemen over je leven. Waarbij het natuurlijk voor kan komen dat er een verandering plaats vindt in de manier waarop je naar het leven kijkt. Ik werk graag met een dosis humor, maar ben verder ook no-nonsense; in een kortdurende behandeling draai ik niet te lang om hete brij heen. Het aantal gesprekken kan ‘kort daar waar het kan en langer daar waar nodig’.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psycholoog Sven, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Sven.

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht.Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Sven van Kuik: 49919632125

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X