Wie ben ik?
Ik ben Yara Wurtz en ik werk als zelfstandig GZ-psycholoog. Daarnaast werk ik ook als neuropsycholoog binnen de revalidatiezorg. Twee zeer verschillende manieren van werken, maar ik doe beide met veel passie en interesse. Dankzij mijn werk in de revalidatiezorg heb ik ingezien hoeveel veerkracht mensen hebben na een tegenslag. Iets waar ze zichzelf soms mee verrassen. Dat is wat ik wil bereiken tijdens mijn behandelingen: dat ook jij als cliënt die veerkracht in jezelf herkent. Ik help je om daarmee een balans te bereiken waarbij jij je goed voelt en waardoor je weer vooruit kan.

Mijn werkwijze
Een van de aspecten die ik in een behandeling belangrijk vind, is dat jij je als cliënt gehoord voelt. Ik vind het daarom fijn om van veel cliënten te horen dat zij bij mij snel op hun gemak zijn. Je krijgt de ruimte om het vertrouwen in jezelf te verkennen en op te bouwen, zodat je langzaam steeds meer durft. Samen onderscheiden we de stappen die hiervoor nodig zijn en ik zorg voor de juiste ondersteuning bij elke stap.

We beginnen met een kortdurende behandeling van tussen de 5 en 12 sessies, afhankelijk van jouw behoeften en de klachten die je hebt. Na die periode overleggen we of je eventueel behoefte hebt aan een langere behandelingsperiode. Als GZ-psycholoog beheers ik verschillende behandelmethoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk onderbouwd is. De behandelingen die ik aanbied zijn onder andere Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR en mindfulness oefeningen.

Voor wie?
Volwassenen kunnen bij mij terecht met klachten als:

  • Somberheid en depressie
  • Angst
  • Stress en burn-out
  • Onzekerheid en laag zelfbeeld
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten en/of ziekte
  • Verlies en rouw

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Yara Wurtz, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Yara.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.