GZ-Psycholoog Zoila Knel

We hebben allemaal een innerlijke kracht en vele vaardigheden in ons. Door bepaalde gebeurtenissen, gedachten en gevoelens raken we hier soms ver van verwijderd. In ieders leven komen periodes voor waarin er zoveel tegelijk gebeurt dat je het gevoel hebt dat je er zelf niet meer uit kan komen.

Ik onderzoek graag samen met jou welke belemmerende patronen jou in de weg zitten, zodat je op een andere manier naar jezelf en jouw omgeving gaat kijken. Dit is het startpunt om te experimenteren met nieuw gedrag. Hierdoor gaan andere werelden voor je open!

Samen
We bekijken samen wat jij nodig hebt en ik stem mijn behandeling hierop af. Verwacht van mij een betrokken, warme en gelijkwaardige gesprekspartner. Daarnaast zal ik direct zijn waar nodig, altijd met jouw hulpvraag in mijn achterhoofd.

Ik maak gebruik van verschillende evidence-based behandelmethodes uit de cliëntgerichte therapie, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en EMDR. Naast praten, is ervaren ook erg belangrijk. Daarom combineer ik gedragstherapie met meditatieve- en mindfulness technieken. Welke methodes het meest op de voorgrond staan, hangt af van wat je nodig hebt. Dit maakt elke behandeling uniek.

Breed opgeleid
Als GZ-psycholoog ben ik breed opgeleid om verschillende problemen en/of klachten te kunnen herkennen en te behandelen. Naast mijn werk bij Psycholoog Amsterdam ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij een specialistisch traumabehandelcentrum.

Je kunt bij mij terecht met allerlei verschillende klachten en/of problemen, zoals:
– Angstklachten
– Somberheidsklachten
– Burn-out en stressklachten
– Traumaverwerking
– Hoog sensitiviteit
– Negatief zelfbeeld
– Identiteitsproblemen
– Rouw en verlies
– Slaapproblemen
– Heftige levensgebeurtenissen
– Zingeving en persoonlijke ontwikkeling

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Aandacht, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Zoila.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.