gz-psycholoog-eva-hakvoort-amsterdam

Klinisch psycholoog/psychotherapeut Eva Hakvoort

Helaas geldt er momenteel een tijdelijke aanname stop.

Ik ben Eva Hakvoort, klinisch psycholoog/psychotherapeut, geregistreerd supervisor cognitieve gedragstherapie en leertherapeut, geregistreerd supervisor schematherapie en leertherapeut en supervisor (psycho)diagnostiek.

Werkervaring
Gedurende mijn loopbaan als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik werkzaam geweest in diverse gespecialiseerde GGZ-instellingen en heb daarnaast 7 jaar gewerkt bij het Chelsea & Westminster Hospital NHS in Londen.

Ik ben ervaren in het behandelen van mensen met een diversiteit aan klachten, zoals angst, sombere stemming, stress/overspannenheid/burn-out, schaamte, rouw/verlies/trauma, relatieproblemen, werkproblemen, onzekerheid/laag zelfbeeld, persoonlijkheidsproblemen en levensvraagstukken.

Vaardigheden
Door de jaren heen heb ik mij gespecialiseerd in specifieke vormen van behandeling, namelijk: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychodynamische therapie, EMDR behandeling en relatiegesprekken. Daarnaast behoren diagnostiek (o.a. psychologisch onderzoek), consultatie en (beroeps)coaching tot mijn vaardigheden. Verder geef ik met veel plezier supervisie aan collega’s.

Werkwijze
Mijn basisopvatting is: jij staat aan het roer van je eigen leven. Mijn rol is je te helpen het roer te voelen en vast te pakken. Dit kan door in de gesprekken met mij je doelen helder te krijgen, inzicht in je klachten en in jezelf te vergroten en je motivatie te versterken om deze zelfkennis in gedragsverandering om te zetten. Het aantal gesprekken kan ‘kort daar waar het kan en langer daar waar nodig’.

Bij mij staan betrokkenheid, zorgvuldigheid en professionaliteit hoog in het vaandel. Veel cliënten waarderen mijn betrokkenheid, zowel in hen als persoon als in hun klacht. Mijn stijl is inlevend en duidelijk waar nodig.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologen Praktijk Hakvoort Amsterdam, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Eva.

TIJDELIJKE AANNAME STOP
Behalve voor supervisanten, leertherapie of intercollegiaal overleg.

BIG-registratie Eva Hakvoort: 19054562725 (klinisch psycholoog) en 39054562716 (psychotherapeut)

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X