GZ-Psycholoog Aafje Beijderwellen

Wie ben ik?
Al vroeg wist ik dat ik psycholoog wilde worden. Stilstaan bij wie wij zijn en wat ons beweegt heeft me altijd gefascineerd. Geraakt worden door werkelijk in contact met de ander te komen is hierin een belangrijke drijfveer. Van huis uit werd dit ook gestimuleerd. Ik kom uit een warm en betrokken gezin, waarin elkaar zien voor wie je bent en naar elkaar luisteren belangrijk is. Met humor en relativeringsvermogen en soms een grote korrel  zout. Mijn ontwikkeling verliep hierin via het hoofd (in studie en een sterk ontwikkeld analytisch vermogen) naar het hart. Waardoor ik steeds meer balans vond tussen verstand en gevoel. Dierbare mensen om mij heen, verre reizen en ook het leren omgaan met moeilijke gebeurtenissen in het leven hebben mij hierbij geholpen. En dat is ook wat ik in een behandeling steeds meer uitdraag; door verbinding met jezelf en de ander te (her)vinden kun je in het leven heel veel aan.

Wat voor soort behandeling kun je bij mij verwachten?
In de 10 jaar dat ik therapeut ben heb ik gewerkt met  allerlei verschillende mensen met heel veel verschillende problemen. Ik geef individuele-, groepsbehandelingen en partnerrelatietherapie. Ik ben opgeleid en ervaren in diverse behandelmethodieken zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en schematherapie. Tevens geef ik Mindfulness trainingen. Voor een grote verscheidenheid aan klachten kun je dus bij mij terecht.

Ook in mijn werk kwam er de afgelopen jaren meer balans. Nadat ik waardevolle ervaring heb opgedaan in diverse GGZ instellingen, vind ik nu binnen de kleinschaligheid van een praktijk de persoonlijke omgeving om op gelijkwaardige wijze met cliënten samen te werken. Ik groeide daarnaast steeds meer in de richting waarin niet zozeer de klacht of het probleem het uitgangspunt is, maar juist het aansluiten bij iemands eigen behoeften en krachten. Ook het betrekken van belangrijke mensen in iemands omgeving staat steeds meer centraal in mijn behandelingen. Want samen kun je meer dan alleen. Ik probeer mensen te ondersteunen in het proces naar een positieve verandering. Soms vanuit een klachtgerichte- en vaak vanuit een krachtgerichte benadering. Waarbij het vergroten van zelfcompassie in het omgaan met valkuilen en patronen centraal staat. En waarin de combinatie tussen gevoel en verstand mij inmiddels goed van pas komt. Van cliënten krijg ik dan ook regelmatig  te horen hoe fijn het is om het gevoel hebben dat zij helemaal zichzelf mogen zijn en zich begrepen te voelen. En dat mijn open, directe en analytische houding hen helpt om verder te komen in de gewenste richting.

Cliënt over Aafje: “Het intensieve Mindfulness traject met Aafje heeft mijn leven veranderd!
Tijdens een van de eerste individuele sessies vroeg zij mij hoe ik mijn leven het liefst zou willen zien. Ik heb toen een aantal punten voor mijzelf genoteerd en Aafje heeft ervoor gezorgd dat ik met alle punten intensief aan de slag ben gegaan. In zo’n mate dat ik de punten eigenlijk niet meer herken als continue valkuilen, maar meer als issues waar ik in het verleden last van heb gehad. Zij heeft mij geleerd met afstand te kijken naar vervelende gebeurtenissen.
Aafje zorgde ervoor dat ik mij op mijn gemak voelde en dat ik het gevoel had dat alles bespreekbaar was. Ze vroeg door en verplaatste zich in mijn emoties. Ze voelde voor mij heel authentiek en geaard. Zo iemand bij wie gevoel en verstand heel erg in balans is – met altijd ruimte voor humor en toepasselijke anekdotes. Ze gaf mij de ruimte om zelf tot oplossingen te kunnen komen, waardoor de sessies diepe impact hebben gehad op veranderingen in mijn gedrag en houding.

De afgelopen maanden hebben mij heel veel gebracht. Ikzelf en de mensen die dichtbij mij staan merken echt de verschillen op: ik ben rustiger, veel minder hard en straffend naar mezelf, minder oordelend naar anderen en kan ontzettend genieten van kleine dingen en momenten. Het is heel fijn om eindelijk beter naar mijn lijf en gevoel te kunnen luisteren. De grenzen zijn duidelijker geworden en ik spreek het nu op tijd uit als er over mij heen dreigt te worden gelopen – in mijn relatie, met de kindjes of op het werk. Ik wil de meditaties absoluut in mijn leven blijven incorporeren: ze brengen een diepe rust, warmte, helderheid en compassie.

Ik zie de mindfulness training als heel complementair aan de individuele sessies. Tijdens de individuele sessies wordt er een diepgaande, persoonlijke basis gelegd en is er veel duidelijkheid ontstaan over mijn valkuilen en hoe ik die het beste kan aanpakken. Met de mindfulness training heb ik goed kunnen oefenen met betrekking tot deze valkuilen.

Aafje, ik wil je heel graag van harte bedanken voor je aandacht en tijd in de afgelopen maanden. Je hebt een ontzettend mooie rust over je, maar blijft daarbij altijd op een prettige manier scherp en realistisch. Ik hoop dat je nog heel veel mensen op zo’n goede manier kunt helpen als je bij mij hebt gedaan en ze ‘de glans in hun leven kunt teruggeven’ zoals het zo mooi op de website staat. Dat is echt zoals ik het heb ervaren. Ik ga alles proberen te blijven vasthouden!”

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Praktijk Beijderwellen, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Aafje.