Psychotherapist ER Fenneke Staman

Kindertherapie, Relatietherapie, Hypnotherapie, Droomwerk en Mediation

Wie ben ik?
Ik ben Fenneke Staman, getrouwd en wij hebben 2 volwassen kinderen. Mijn praktijk is gevestigd in Arnhem, Amsterdam en Rijssen. Na lange tijd in Twente te hebben gewoond, wonen we nu 2 jaar in Arnhem. Erg gezellig.

Voor wie?
In mijn praktijk kunnen volwassenen en kinderen terecht met de volgende klachten: angst, onzekerheid, depressie, onrust, lichamelijke klachten, relatieproblemen, trauma, posttraumatische stressstoornis, nachtmerries, seksuele problemen die niet medisch zijn, eetproblemen, afvallen, problemen met je identiteit, opvoedingsproblemen, piekeren, etc.

Veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door stress en het verdringen van emoties. Heel vaak verdwijnt de klacht als sneeuw voor de zon wanneer het innerlijk onbewuste conflict wordt opgelost. Hoofdpijn, rugpijn, darmproblemen, eczeem en fibromyalgie zijn zomaar een paar voorbeelden waarbij de psyche een grote rol kan spelen.

Therapieën
Hypnotherapie is een prachtige methode om onbewuste problematiek bewust te maken. Daar waar praten geen oplossing biedt, kan hypnotherapie dat juist wel. Heel vaak hebben onze klachten een onbewuste oorzaak. Deze bewust maken en verwerken maakt dat de klacht verdwijnt.

Relatietherapie is voor mensen die vastgelopen zijn in hun relatie en een helder inzicht willen over de achterliggende patronen. Meestal gaan de onenigheden steeds over hetzelfde zonder dat duidelijk wordt waar het nu echt om draait. Het op zoek gaan naar je eigen innerlijke gedragsmotieven lijkt in eerste instantie eng, maar levert des te meer op.

Kindertherapie is voor kinderen die het moeilijk hebben en niet weten waarom. Vaak ontstaan er gedragsproblemen en zit je in een vicieuze cirkel. Hypnotherapie bij kinderen werkt ontzettend goed en snel.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en kan ingezet worden voor elk conflict wanneer alle partijen hieraan mee willen werken.

EAP en ECP
Ik ben lid van het EAP, ‘The European Association for Psychotherapy’. Een Europees instituut dat de ontwikkeling van psychotherapie ondersteunt op Europees niveau. De status van het ECP is van een hoog niveau. Een verschil met het reguliere circuit is dat wij niet met protocollen werken, maar een mensgerichte aanpak hebben.  Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) is het Europese keurmerk voor psychotherapie. Het keurmerk van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, professionaliteit en integriteit. De ECP-therapeut kijkt in de breedte naar de mens achter de cliënt en stelt zijn/haar behoefte centraal. Met een psychische begeleiding die recht doet aan zijn uniciteit. Onafhankelijk van verwijzers en verzekeraars: de deur staat altijd open.

Voordelen van een ECP-therapeut

  • Betrouwbaar – Een ECP-therapeut is een veilige keuze: wij werken wetenschappelijk onderbouwd volgens hoogwaardige normen en garanderen 100% privacy.
  • Mensgericht – Een ECP-therapeut kijkt naar de mens achter de cliënt: wij doen recht aan verschillen en diversiteit, waardoor u een passende therapie en therapeut kunt kiezen.
  • Professioneel – Het ECP staat garant voor een professionele standaard: zowel de ECP-opleidingen als -therapeuten moeten voldoen aan een eisenpakket en worden periodiek getoetst.
  • Onafhankelijk – Het ECP biedt de onafhankelijke keuze: wij werken vrij van protocollen en richtlijnen van verzekeraars, dus u kunt altijd bij ons terecht.
  • Verbindend – Het ECP staat voor de verbinding tussen cliënt, therapeut en verschillende behandelmethodes: een ECP-therapeut is getraind om die verbinding te maken en u te begeleiden bij dat proces dat u verder helpt.

Ook door het werken met cliënten heb ik mijzelf ontwikkeld, het mes snijdt namelijk altijd aan twee kanten. Dat wat je voor de ander doet, doe je ook voor jezelf. In deze 20 jaar heb ik een schat aan ervaringen opgedaan in het werken met mensen. En gemerkt dat welk probleem je ook hebt het altijd weer neer komt op dezelfde angst. Door met jezelf in gesprek te gaan en de onverwerkte conflicten duidelijk te maken, kom je in contact met wie jij bent. Ik ben lid van NAP (De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie), EAP (European Association for Psychotherapy) en VIT (Beroepsvereniging voor de Vereniging van Integraal Therapeuten). Dit betekent dat ik word vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Veel verzekeraars vergoeden een deel. Kinderen zijn meeverzekerd en worden ook deels vergoed.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Staman-Therapie Amsterdam, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

“Men is thuis waar men begrepen wordt”
Alec Mero