GZ-Psycholoog-rogier-broersGZ-Psycholoog Rogier Boers

EMDR / CGT / Schematherapie
Al tijdens mijn studie Psychologie nam ik mij voor om zoveel mogelijk kanten van de psychologie te ontdekken. Zo ben ik afgestudeerd in Arbeid & Gezondheidspsychologie, wat met name gericht is op stress en burn-out. Maar al tijdens de studie richtte ik mij meer op het behandelen van ook andersoortige klachten. Zo kwam ik na mijn studie al snel terecht in een eerstelijns praktijk, maar ging ook in een TBS-instelling werken met zeer ingewikkelde mensen.

Hierna heb ik langere tijd in een GGZ-instelling gewerkt waar ik GZ-psycholoog ben geworden en leerde werken met een breed spectrum aan klachten. Omdat ik graag wilde weten hoe iemands persoonlijkheid zich ontwikkelt, heb ik mij als uitstap nog gespecialiseerd in Kind en Jeugd en gewerkt met jongeren en hun systeem. Als laatste richting heb ik leren werken met mensen met complexe PTSS. Tijdens mijn werk verdiepte ik mij onder andere in Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. In de laatste twee zit ik nu, na de basisopleiding, in het vervolgtraject tot seniortherapeut. Tevens ben ik geregistreerd bij LVVP.

Resultaten boeken
Welke vorm van behandeling je ook neemt, bij mij staat altijd de relatie die ik heb met de cliënt voorop. Voor mij is het dan ook van het grootste belang dat we een juiste klik weten te vinden en dat we vertrouwd zijn met elkaar. Pas als je open met elkaar kunt zijn, kun je komen tot een goede behandelrelatie en kun je samen mooie resultaten boeken.

Doen
In het dagelijks leven, wat voor mij nu bestaat uit gezin met twee jonge kinderen, familie, vrienden en werk, doe ik ervaringen op waarvan ik gebruik maak in de therapie. Ik schuw niet om ook open te zijn over mijzelf of over ervaringen uit mijn verleden wanneer dit nuttig kan zijn voor onze behandelrelatie en de behandeling.

Die behandelrelatie en de praktijk zijn belangrijk. Want juist in die praktijk moet het gebeuren. Het oefenen met wat we in de behandelsessies samen als belangrijk aanmerken waar we verandering in willen aanbrengen. Niet alleen oefenen op het droge dus, maar het geleerde toepassen zodat je kan ervaren hoe een verandering jou helpt. Dingen doen die je geneigd bent te vermijden. Met hulp van de behandeling je bloot durven geven aan ervaringen in de praktijk die je eng vindt. Merken dat dit niet zo eng is als je dacht. Dit ‘doen’ vergroot het zelfvertrouwen en uiteindelijk je zelfbeeld.

Verandering
Om jou zo goed mogelijk te helpen en samen een zo goed mogelijk resultaat te boeken, ben ik niet alleen zeer gericht op veiligheid in onze relatie en op jou als persoon, maar schijn ik ook goed te kunnen luisteren en probeer ik de persoon ook in zijn of haar omgeving te plaatsen. Want je kunt nog zo hard werken aan verandering, maar als je omgeving niet meedoet val je snel terug. Dus die context vraagt ook de nodige aandacht en kan betrokken worden in de behandeling. Uiteraard altijd met instemming van de cliënt.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam De Gezonde Geest, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Tot slot vind ik humor erg belangrijk in de behandeling. Dit helpt relativeren en kan een ander perspectief geven. En juist het veranderen van perspectief is waar we aan gaan werken.

Je kunt altijd contact met mij op nemen als je meer wilt weten.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Rogier.