Systeemtherapeut en orthopedagoog Welmoed Aleide Krist

Mijn naam is Welmoed Aleide Krist en ik werk 15 jaar met veel gedrevenheid en plezier met kinderen, jongeren en gezinnen. Naast mijn werk als systeemtherapeut en orthopedagoog bij Psycholoog Amsterdam, ben ik werkzaam in de specialistische kind,-en jeugd GGZ . Hier behandel en onderzoek ik mensen met verschillende klachten, culturen en verhalen.

In 2011 ben ik afgestudeerd als Forensisch Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik 4 jaar geleden begonnen met de NVRG erkende post masteropleiding systeemtheoretische psychotherapie. Ik heb mij gespecialiseerd in narratieve systeemtherapie en relatietherapie methode Emotionally Focused Therapy (EFT).

Werkstijl
In mijn therapie vind ik het belangrijk om mensen op hun gemak te stellen, verbinding te maken en oprechte interesse te tonen. Vanuit deze verbinding kunnen wij een open therapeutische relatie opbouwen en kunnen we kijken naar de onderliggende oorzaken en verbanden. Ik zie onze therapie als een nieuw hoofdstuk van jou/jullie leven.
Als mens ben ik van nature energiek, optimistisch en ga op zoek naar de kracht en balans in de ander. In mijn werk ben ik voor 100% aandachtig. In mijn werkstijl leg ik heldere verbanden en bewaar ik goed overzicht van jou ontwikkeling. Ik heb een prettige balans gevonden tussen geven van een scherp advies en flexibel meebewegen met de cliënt en het systeem.

In de therapie
De mens en een gezin zijn dynamisch. Een probleem zie ik niet als een eigenschap, vaststaand of onveranderbaar, maar als interactie en een samenloop van omstandigheden. Niemand kent jou beter dan jijzelf. Maar iedereen kent de omstandigheden waarin de verwarring (te) groot is en het leven vast lijkt te lopen. Door verschillende opleidingen heb ik een verscheidenheid aan theorieën en methodieken (zoals systeemtherapie, narratieve therapie, Emotionally Focused Therapy en oplossingsgerichte therapie) mijzelf eigen gemaakt die ik tijdens de therapieën zal toepassen.

Je kunt bij mij terecht met onderstaande vragen:

 • Relatie (partnerrelatie en ouder-kindrelatie)
 • Jonge ouders
 • Levensfases
 • Culturele vraagstukken
 • Opvoedvragen
 • Ontwikkeling van het (jonge) kind
 • Puberteit
 • Studiekeuze/werkkeuze
 • Creatieve therapie
 • Adoptie
 • Autisme
 • ADHD

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Welmoed Krist Systeemtherapie en Orthopedagogiek, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X