Systeemtherapeut Hilda Donkersloot

Individuele-, relatie- en gezinstherapie

Als systeemtherapeut richt ik mij niet alleen op het individu, maar vooral ook op het individu in relatie tot anderen. Tijdens de therapie is er aandacht voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals werk, school, sociaal netwerk, cultuur en religie. De klachten of problemen worden bekeken vanuit de context: samen met de cliënten wordt onderzocht waar de moeilijkheden mee te maken hebben en wie of wat kan helpen in het proces naar verandering. Het samen zoeken naar de mogelijkheden en positieve krachten van het systeem is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

In onze gesprekken vind ik het van belang dat er een goede werkrelatie en veilige sfeer tot stand komt, waarin eenieder zich vrij voelt om gedachten, gevoelens en ideeën te bespreken. Mijn kracht zit in een oordeelvrije, concrete en klantgerichte benadering. Ik werk met focus en humor, met sensitiviteit voor hetgeen wel gevoeld, maar soms (nog) niet gezegd kan worden. Wat cliënten mij vertellen is, dat ik toegankelijk ben, betrokken en deskundig. Collega’s laten mij weten dat ik op een heel natuurlijke, sprankelende manier contact maak en graag hulp op maat lever.

Ervaring
Ruim 20 jaar heb ik ervaring opgebouwd als therapeut in verschillende instellingen, binnen de psychiatrie en ook de verslavingszorg, met volwassenen en met jeugd tussen de 12 en 20 jaar. Hierin heb ik vaardigheden ontwikkeld op gebied van de individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie, begeleiding van ouders/verzorgers en partnerrelatietherapie.

Afhankelijk van de behoefte en doel(en) van de gesprekken, maak ik gebruik van elementen uit Emotionally Focused Therapy (EFT), stromingen binnen de systeemtherapie (o.a. transgenerationele, narratieve, structurele contextuele). Daarnaast geven technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mentaliseren bevorderende therapie, mindfulness, verbindend gezag en geweldloos verzet belangrijke aanvullingen.

Ik heb o.a. de door de NVRG erkende post masteropleiding systeemtherapie gevolgd. Tevens school ik mij regelmatig bij en participeer ik in intervisies om mij up to date en scherp te houden.

Individueel
Gedurende individuele gesprekken ben ik betrokken, zorgvuldig en zet ik mijn deskundigheid in om samen te ontdekken wat werkt voor jou. Ieder mens heeft innerlijke veerkracht en eigen-wijsheid, waarbij het kan voelen alsof je er van afgesloten bent. Ik wil je graag ondersteunen (weer) gebruik te kunnen maken van deze krachtige kwaliteiten. Met als doel dat je inzicht krijgt en de regie over jouw leven weer kan oppakken.

Relatietherapie
De mens als individu en ook de relatie zelf ontwikkelt zich voortdurend. Onderweg kunnen belangen tegenstrijdig raken, taken en doelen kunnen gaan verschillen en gebeurtenissen kunnen niet passen bij wat jullie ooit samen hadden bedacht. Conflicten en ruzies, onbegrip en emotionele verwijdering, problemen op gebied van intimiteit en seksualiteit kunnen daar voorbeelden van zijn.
In de relatietherapie kunnen jullie uitzoeken wat maakt dat het niet meer goed gaat en hoe je dat wilt en kunt veranderen. Met als doel het contact en vertrouwen te herstellen en weer tot verbinding te komen.
Wil een van beiden partners de relatie beëindigen of willen jullie er beiden een punt achter zetten dan zijn relatiegesprekken mogelijk. We spreken dan samen over wat jullie verbindt en hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is de onderlinge communicatie van essentieel belang. Hoe de partnerrelatie los te laten, om te gaan met je eigen verlies en pijn en te komen tot samenwerking bij o.a. de invulling van de ouderrol. In overleg met elkaar kunnen de kinderen bij een deel van de gesprekken uitgenodigd worden.

In het kort
Wie kunnen bij mij terecht? Zowel volwassenen als jongeren (vanaf ongeveer 12 jaar) met aandacht voor:

  • Relatieproblemen, bij partners en gezins-familieleden
  • Gezinsproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Levensfase problematiek
  • Verliesverwerking
  • Problemen op gebied van onzekerheid, laag zelfbeeld, negatief denken, assertiviteit
  • Stress, overspannenheid en burn-out klachten
  • Problemen op gebied van emotie-regulatie

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Donkersloot-Training-Therapie, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Hilda Donkersloot: 79028845630 (verpleegkundige)

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X