Hypno-Psychotherapie

Hypno-Psychotherapie is een therapievorm die kan worden toegepast bij klachten, problemen en belemmeringen met een sociaal, psychisch en/of psychosomatisch karakter. Ook kan de behandelvorm worden ingezet bij het verhogen van het eigen vermogen en kwaliteiten. Hypnotherapie gaat er vaak vanuit dat klachten en problemen hun oorzaak vinden in het onderbewustzijn, ofwel het aangeleerde gedrag en bijkomende automatische reacties. Omdat de oorzaak in het onderbewuste ligt, is het lastig om de problemen met behulp van een ‘bewuste’ therapievorm aan te pakken.

Hypnose
Misschien herken je het gevoel dat je in de auto rijdt naar een plek en aangekomen op de plaats van bestemming denkt: “Heh, ik ben er al. Waar was ik dan al die tijd met mijn gedachten?” Dit is een lichte trance.

Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypno-psychotherapeut gebruik van andere ‘evidence based’ therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

Behandeling
Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle, voor de therapie belangrijke, informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken. Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training en zelfhypnose. Het effect van allerlei andere vormen van therapie, zoals gesprekstherapie en Cognitieve Gedragstherapie, kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode, als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Een sessie duurt een uur.
Veel verzekeraars vergoeden hypnotherapie voor een deel. Klik op de link om te kijken of jouw verzekeraar vergoedt.

Contact
Psycholoog Heb je behoefte aan hulp of of heb je gewoon een vraag over hypno-therapie? Bel dan voor een afspraak of stuur een e-mail naar praktijk Psycholoog Amsterdam.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X