Vervolgcursus Positieve Cognitieve Gedragstherapie (50 uur)

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Vervolgcursus Positieve CGt (50 uur)

Inhoud van de cursus

In deze vervolgcursus van 50 uur bieden wij een grondige introductie in het gedachtengoed van positieve cognitieve gedragstherapie (CGt). De cursus biedt de mogelijkheid van het zelf ervaren van de effecten van de oefeningen/huiswerk dat aan cliënten wordt voorgesteld. De verschillen en overeenkomsten tussen positieve CGt en traditionele CGt komen aan bod. De bronnen waaruit de positieve CGt is ontstaan, naast traditionele CGt, de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, worden besproken en toegelicht.

Positieve psychologie is de wetenschap van welbevinden en optimaal functioneren (individueel, relaties, werk en maatschappij), terwijl de oplossingsgerichte benadering zich richt op het bouwen aan wat wel werkt (Als iets (beter) werkt, doe er meer van; als iets niet werkt, doe iets anders.) Focus hierbij is op de door de cliënt gewenste toekomst (Wat wil jij voor je klachten in de plaats?). En de traditionele CGt biedt technieken zoals functieanalyse, die in het geval van positieve CGt, worden toegepast op gewenst gedrag in plaats van ongewenst gedrag.

Er zijn parallellen te trekken naar operante conditioneringsprocessen. Het gedragstherapeutisch proces is de rode draad, maar dan in positieve zin.
De rol van de therapeut is hier meer die van een vragende belangstellende dan van een adviseur.

Als leidraad wordt gebruikt het boek van Fredrike Bannink en Nicole Geschwind Behandelprotocol positieve CGT – Behandelprotocol in 8 sessies (2019) met daarin de volgende praktische opbouw: doel formulering, bouwen aan wat goed gaat, geen focus op problemen en tekortkomingen maar de focus op doel en sterktes en op uitzonderingen op het probleem m.b.v. registraties en FA’s en het bekrachtigen van sterke kanten en het praten over oplossingen. De rol van de uitnodigende en vragende therapeut wordt geoefend.
Het protocol dat effectief is gebleken in de behandeling van depressieve klachten (Geschwind, N., et al, 2019; 2020) zal volledig worden doorgenomen, zowel theoretisch als praktisch.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is dat cursisten aan het einde van de cursus bekend zijn met de verschillen en overeenkomsten tussen positieve CGt en traditionele CGt, de competenties bezitten zich meer te richten op sterke kanten van cliënten en op de uitzonderingen op de klachten. In staat zijn een functieanalyse te maken van gewenst in plaats van ongewenst gedrag. En in staat zijn therapiegesprekken te blijven sturen naar het praten over oplossingen in plaats van praten over klachten en onmogelijkheden. Bovendien is het zelf beleven van een positieve emotie aan de oefeningen bedoeld als persoonlijke leerervaring. Kennis bezitten over de grondslagen van positieve psychologie, kennis bezitten over de stappen in het protocol positieve gedragstherapie in 8 stappen is belangrijkste beoogde competentie. En zicht hebben op de soorten therapeutische relatie die er volgens de oplossingsgerichte therapie kunnen bestaan.

Er zal getoetst worden door een tentamen aan het einde van de cursus waarin gevraagd zal worden een aantal PCGt interventies te beschrijven. Daarnaast zal er tijdens de oefeningen in de cursus vooral gekeken worden of de competentie ‘gericht blijven op uitzonderingen op de klacht’ en de competentie ‘blijven praten over oplossingen’ voldoende ontwikkeld zijn.

Werkwijze

Oefeningen in de vorm van rollenspelen en huiswerkopdrachten zullen worden afgewisseld met toelichtingen op de theoretische en evidence-based onderbouwing van deze positieve benadering.

Aantal deelnemers

Maximaal 14

Omvang

8 vrijdagen van 9:30 – 17:00 uur
Inclusief koffie, thee & lunch

Kosten

€ 2195,– incl. reader (excl. boeken)

Accreditatie

VGCt, FGZPt (worden aangevraagd)

Aanwezigheidseis

Men dient minimaal 90% van de bijeenkomsten (actief) te hebben bijgewoond. Bij 10 tot 20% afwezigheid dient men aanvullende opdrachten uit te voeren als compensatie voor de gemiste uren.

Locatie

Hotel Park Centraal
Stadhouderskade 25
1071 ZD Amsterdam

Trainingsdata

Vrijdagen: startdata in 2022

Docent

Hidde Bouma

H.D. (Hidde) Kuiper, klinisch psycholoog en VGCt supervisor/docent

Voor wie

GZ-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Arts.

Literatuur

  • Geschwind, N., et al, 2019; Positieve CGT. Behandelprotocol in 8 sessies, 2021 (verplicht) (138 blz.)
  • Bannink, F.P. ; 2014, Positieve Cognitieve Gedragstherapie (aantal hoofstukken in reader) (40 blz.)
  • Geschwind, N., Arntz, A., Bannink, F., & Peeters, F. (2019). Positive cognitive behavior therapy in the treatment of depression: A randomized order within-subject comparison with traditional cognitive behavior therapy. Behaviour Research and Therapy, 116, 119–130. https://doi.org/10.1016/j.brat.2019.03.005 (in reader)
  • Geschwind, N. & Bosgraaf, E. & Bannink, F. & Peeters, F. (2020). Positivity pays off: Clients’ perspectives on positive compared with traditional cognitive behavioral therapy for depression. Psychotherapy. 57. 10.1037/pst0000288. (in reader) (34 pagina’s)

Contact Psychologen Amsterdam

Wil je je aanmelden voor de vervolgcursus Positieve Cognitieve Gedragstherapie? Of heb je een vraag over de kosten of de inhoud van de cursus? Bel dan met de praktijkassistente (020-2444872) of stuur een bericht naar praktijk Psychologen Amsterdam.

Vervolgcursus Positieve CGt

Wil je meer uitleg over deze training of heb je behoefte aan andere informatie neem dan gerust contact met ons op.

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom in de praktijk.
Wij zijn er om jou te helpen. Ook in deze tijd!

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom in de praktijk. Wij zijn er om jou te helpen. Ook in deze tijd!

Vergoedingen

Is je behandeling gratis?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

Vergoedingen

Is je behandeling gratis?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Ben je hier voor de eerste keer?

We laten je stap voor stap zien hoe wij te werk gaan

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

klantenvertellen

Klanten vertellen

Reacties cliënten

Zorgkaart NL

Ervaringen cliënten

Nieuws

Artikelen, video’s en nieuws

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan zoals mindfulness trainingen, psychologische yoga en trainingen voor jongeren

Wij bieden diverse trainingen aan zoals mindfulness trainingen, psychologische yoga en trainingen voor jongeren

Call Now Button