Klachtenregeling

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Heb je een klacht over de behandeling?

Ik ben niet tevreden, wat nu?

Samen met onze behandelaars zetten we ons in om je de beste ondersteuning en behandeling te bieden. Toch is het mogelijk dat je soms niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Zo kun je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met je omgaat. Of waren er bij jou vooraf andere verwachtingen over ons aanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen, maar je klacht te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

Je meldt en bespreekt je klacht met de behandelaar of medewerker op wie je klacht betrekking heeft. Voor jezelf kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan;
  • probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;
  • je kunt natuurlijk altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang je onvrede niet weggenomen of wil je rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer je dat telefonisch of schriftelijk doet via onze klachtenfunctionaris. Deze kun je bereiken via:

klachten@cbkz.nl
CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Psychologen Amsterdam BV
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij je klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en geeft onafhankelijk advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure en eventuele vervolgmogelijkheden.

Geheimhouding

Voor de klachtenfunctionaris en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van je klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van je klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door jouzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wil je meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over je klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar onze klachtenregeling. Deze regeling kun je hier downloaden. Wil je een exemplaar per post, dan zenden wij je deze gratis toe.

Klacht over de behandeling

Direct contact
Bel met onze praktijkassistente

020 – 244 48 72

Call Now Button