Kwaliteit

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Kwaliteit

De overheid heeft geregeld, dat zorginstellingen zorg moeten leveren die voldoet aan bepaalde wettelijke kwaliteitseisen. Een aantal voorbeelden van deze wettelijke eisen zijn:

  • de zorg moet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep;
  • alleen BIG-geregistreerde behandelaars mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren;
  • aan het begin van het traject bespreken van het behandelplan met cliënten;
  • regelen van medezeggenschap (cliëntenraad);
  • benoemen van een raad van toezicht;
  • beschikken over een klachtenregeling.

Naast deze wettelijke vereisten op voornamelijk organisatorisch gebied, streeft Psychologen Amsterdam ernaar haar cliënten kwalitatief de best mogelijke psychologische zorg te bieden. Wij geloven in behandelen op maat, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Alle GZ-psychologen beschikken over de juiste kwalificaties (GZ-opleiding en BIG-registratie), houden hun kennis up-to-date door regelmatig nascholing te volgen en hebben vele jaren praktijkervaring. Dit betekent dat je als cliënt persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen krijgt van hoge kwaliteit.

Missie

Psychologen Amsterdam wil mensen met psychische problemen op een kwalitatief hoogwaardige manier zorg bieden. We werken oplossingsgericht en zijn positief. We kijken vanuit een brede dimensie naar de best passende therapie. We doen het net een beetje anders, dan anderen. Wij denken (en lopen) graag buiten de gebaande paden.

Visie

De gezondheid van de mens bestaat uit fysieke, mentale en zingevende dimensies die Psychologen Amsterdam ziet als vervlochten. Deze dimensies zijn dus niet los van elkaar te zien. Gezondheidswinst wordt bereikt wanneer men de behandeling integraal richt op fysieke gezondheid, mentaal welbevinden en een actieve deelname binnen werk en sociale kring. Psychologen Amsterdam werkt vanuit deze visie met een verscheidenheid aan therapieën om de integrale behandeling continu te kunnen monitoren en verbeteren.

Het kwaliteitsstatuut is onlosmakelijk verbonden met ons professioneel statuut. Deze kun je hier downloaden. Het professioneel statuut geldt voor al onze behandelaars en beschrijft hun verantwoordelijkheden. Hierin vind je bijvoorbeeld ook een uitwerking van hoe een regiebehandelaar samenwerkt met medebehandelaars.

Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologen Amsterdam.

Het kwaliteitsstatuut is een paar jaar geleden ontwikkeld om de zorg voor cliënten in de GGZ te verbeteren door een goede rol- en taakverdeling van de verschillende zorgverleners te beschrijven.

Wat staat in het kwaliteitsstatuut?

In het kwaliteitsstatuut geeft Psychologen Amsterdam een beschrijving van de procedures en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgprofessionals tijdens het zorgproces: van aanmelding, intake en diagnose tot behandeling, begeleiding, evaluatie en nazorg.

In het kwaliteitsstatuut is daarnaast duidelijk beschreven welke zorgprofessionals als regiebehandelaar mogen optreden.

Psychologen Amsterdam is per 1 januari 2022 een (ongecontracteerde) instelling en heeft voor de instelling het kwaliteitscertificaat van ISO 9001 verkregen.

In de ISO 9001 norm zijn de richtlijnen beschreven, waaraan het kwaliteitsmanagement van een organisatie moet voldoen.

Kwaliteitsmanagement bevordert dat de psychologische zorg voldoet aan de wensen en eisen van cliënten, dat de kwaliteit en cliënttevredenheid centraal staat, dat de interne organisatie goed op orde is en dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Een ISO certificaat wordt afgegeven, als het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de ISO normen. De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke derde partij.

In het kwaliteitsbeleid is beschreven wat onze missie en visie is, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Vanuit deze missie en visie zijn kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd, die met name zijn gericht op het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met psychische problemen. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de interne organisatie wordt geoptimaliseerd en voortdurend wordt verbeterd.

Klik hier voor de volledige tekst van ons kwaliteitsbeleid.

Via ZorgkaartNederland en Klantenvertellen kunnen cliënten een openbare review plaatsen. Op het einde van de behandeling wordt door middel van digitale lijsten tevens de tevredenheid (digitaal) gemeten.

Samen met onze zorgprofessionals zetten we ons in om je de beste ondersteuning en behandeling te bieden. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van de veiligheid en goede omgang met onze cliënten. Dat is één van de fundamenten van ons werk. We doen er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt.

Toch is het soms mogelijk dat er een misverstand ontstaat of dat je niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. We raden je aan om daar niet mee rond te blijven lopen, maar met ons het gesprek aan te gaan om te proberen tot een oplossing te komen.

Voor meer informatie kun je onze pagina Klachtenregeling lezen of klik hier voor de volledige tekst van onze klachtenregeling.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Op grond van deze wet is Psychologen Amsterdam verplicht om een Raad van Toezicht te benoemen.

Wat doet een Raad van Toezicht?

De interne toezichthouder houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Psychologen Amsterdam en staat de leiding van Psychologen Amsterdam met raad ter zijde. Het is van belang dat de interne toezichthouder zijn taak op kritische en onafhankelijke wijze uitvoert.

Wie zitten in de Raad van Toezicht?

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante (bestuurlijke, vakinhoudelijke en financiële) kennis en ervaring van waaruit zij de leiding van Psychologen Amsterdam van adviezen kunnen voorzien.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie personen:

  • T.H. Scheer (voorzitter)
  • F.J. Huijse
  • M.A.D. de Wolf

Medezeggenschap in de zorg

Psychologen Amsterdam is op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ) verplicht om een vorm van medezeggenschap te organiseren, de cliëntenraad.

Wat doet een cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Een cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die nu en in de toekomst voor cliënten van belang zijn.

In de praktijk komt het er op neer, dat een cliëntenraad meedenkt en praat over het beleid en de inrichting van de zorg van Psychologen Amsterdam en zo meehelpt om goede kwalitatieve zorg voor onze cliënten te realiseren.

Wie zitten in de cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten (ex-) cliënten van Psychologen Amsterdam. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om bij ons in behandeling te zijn en kunnen zich verplaatsen in de wensen en belangen van onze cliënten.

Solliciteren?

Psychologen Amsterdam is nog op zoek naar mensen die onze cliëntenraad komt versterken. Vind je het belangrijk om mee te kunnen praten over hoe Psychologen Amsterdam zaken kan verbeteren en vernieuwen voor cliënten? Word dan lid van de cliëntenraad! Je kunt je sollicitatie sturen aan info@amsterdam-psycholoog.nl. Uw mening is voor ons belangrijk om onze zorg te kunnen verbeteren.

Wanneer je besluit in behandeling te komen bij Psychologen Amsterdam, maken we afspraken over de ondersteuning die je kunt verwachten.

Bij die afspraken horen onze Algemene leveringsvoorwaarden. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling. In de Algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke zorg je nodig hebt of hoe je behandeling er inhoudelijk uitziet, maar wel waar Psychologen Amsterdam en ook jij je, gedurende de behandeling, aan moet houden. Naast de Algemene leveringsvoorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

De Algemene leveringsvoorwaarden vind je hier.

In het privacybeleid is vastgelegd welke persoonsgegevens door Psychologen Amsterdam worden verwerkt, met welk doel en hoelang de gegevens worden bewaard.

Het privacybeleid van Psychologen Amsterdam moet volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toegankelijk zijn voor alle betrokkenen.

Klik hier om het privacybeleid te lezen.

Psychologen Amsterdam gebruikt verschillende cookies op haar website om je gebruikservaring te optimaliseren, het webgebruik te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen door de browser van je computer, tablet of smartphone.

Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt je instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in onze cookieverklaring.

Kwaliteit

Direct contact
Bel met onze praktijkassistente

020 – 244 48 72

Maandag t/m vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Wij kunnen je aan de juiste psycholoog koppelen.

Klantenvertellen
Meer dan 200 cliënten hebben een beoordeling gegeven
Bekijk op Klantenvertellen

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom.
Wij zijn er om jou te helpen.

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom. Wij zijn er om jou te helpen.

Vergoedingen

Hoeveel betaal je zelf?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

Vergoedingen

Hoeveel betaal je zelf?

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Ben je hier voor de eerste keer?

We laten je stap voor stap zien hoe wij te werk gaan

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

klantenvertellen

Klanten vertellen

Reacties cliënten

Zorgkaart NL

Ervaringen cliënten

Nieuws

Artikelen, video’s en nieuws

Coaching

Wij bieden diverse coachingstrajecten aan zoals personal coaching, loopbaancoaching en teamcoaching.

Wij bieden diverse coachingstrajecten aan zoals personal coaching, loopbaancoaching en teamcoaching.

Call Now Button