Soorten psychologen

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Verschillen in beroepstitels psychologen

Bij Psychologen Amsterdam werken een aantal soorten psychologen. Wat zijn de verschillen in opleiding, ervaring en de klachten die zij behandelen?

Psycholoog

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (gedachten, gevoelens, wensen) en het gedrag van de mens.
De term psycholoog is in Nederland sinds 1993 niet meer beschermd. Om toch onderscheid te maken tussen mensen die zich eenvoudigweg psycholoog noemen en mensen die een universitaire studie hebben afgerond, heeft het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) de classificatie Psycholoog NIP ingesteld. Dit houdt in dat alleen psychologen met een afgeronde universitaire opleiding tot Master in de psychologie, aangevuld met een jaar praktijkervaring zich Psycholoog NIP mogen noemen.

Gezondheidszorgpsycholoog (ook wel: GZ-psycholoog)

Een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en kan werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. GZ-psycholoog is in Nederland een beschermde titel. Een GZ-psycholoog die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich registreren in het BIG-register. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

Zowel een psycholoog als een gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische problemen (zoals verdriet, verslavingdepressieangstfobie) en problemen in de levenssfeer (denk aan verlies- en rouwburn-outrelatieproblemen). Hoofdtaken van de psycholoog zijn het vaststellen van de diagnose en behandeling van je klachten. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.

Klik hier als je meer wilt lezen over het werk van een GZ-psycholoog.

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. De behandeling door een psychotherapeut kan zowel klachtgericht als persoonsgericht zijn. De psychotherapeut biedt een behandeling die vaak intensiever en langduriger is dan die van bijvoorbeeld de GZ-psycholoog. Een psychotherapeut heeft zowel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt als voor de cliënt als individu.

Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van minimaal vier jaar gevolgd. Het beroep van psychotherapeut valt, net als dat van de Klinisch psycholoog en de GZ-psycholoog, onder de wet BIG, de wet die de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschrijft. Voor behandeling door een psychotherapeut is een verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts of een psycholoog. ‘Psychotherapeut’ is in Nederland een beschermde titel: alleen wanneer men een erkende opleiding tot psychotherapeut heeft gevolgd, en staat ingeschreven in het BIG register, mag men zich psychotherapeut noemen.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog is een gespecialiseerde GZ-psycholoog die na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog heeft afgerond. Het werkgebied van de klinisch psycholoog bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en het verrichten van crisisinterventies. De klinisch psycholoog is veelal werkzaam in instellingen als ziekenhuizen, maar kan ook een zelfstandige praktijk voeren. Klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van klinisch psychologen.

Psychologen Amsterdam

Bij Psychologen Amsterdam kun je voor de behandeling van je klachten terecht bij een ervaren en deskundig psycholoog of psychotherapeut, die beschikt over de juiste opleiding en registratie.

Het doel van zowel de behandeling van de psycholoog als de psychotherapeut is het verminderen of beter hanteerbaar maken van je klachten, zodat het je dagelijks leven niet meer beheerst, en indien mogelijk je probleem geheel op te lossen. Daarbij is jouw inzet als cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psycholoog of psychotherapeut.

Soorten psychologen

Direct contact
Bel met onze praktijkassistente

020 – 244 48 72

Maandag t/m vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Wij kunnen je aan de juiste psycholoog koppelen.

Call Now Button