Kwaliteitsstatuut

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Kwaliteitsstatuut Psychologen Amsterdam

Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologen Amsterdam.

Het kwaliteitsstatuut is een paar jaar geleden ontwikkeld om de zorg voor cliënten in de GGZ te verbeteren door een goede rol- en taakverdeling van de verschillende zorgverleners te omschrijven.

Wat staat in het kwaliteitsstatuut?

In het kwaliteitsstatuut geeft Psychologen Amsterdam een beschrijving van de procedure en de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgprofessionals tijdens het zorgproces: van aanmelding, intake en diagnose tot behandeling, begeleiding, evaluatie en nazorg.

In het kwaliteitsstatuut is daarnaast duidelijk beschreven welke zorgprofessionals als regiebehandelaar mogen optreden.

Kwaliteitsstatuut

Direct contact
Bel met onze praktijkassistente

020 – 244 48 72

Maandag t/m vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Wij kunnen je aan de juiste psycholoog koppelen.

Call Now Button