Tarieven

Bij Psychologen Amsterdam vinden we samen een psycholoog die bij je past!

Samen vinden we een psycholoog die bij je past!

Tarieven en vergoeding

Nieuwe bekostiging GGZ: het Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel.

Meer informatie voor cliënten kun je vinden in deze folder en lees ook ons artikel Verandering bekostiging GGZ per 1 januari 2022.

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar een eigen tarief. Het tarief van een klinisch psycholoog zal bijvoorbeeld hoger zijn dan het tarief van een GZ-psycholoog.

En tenslotte worden de tarieven bepaald door de manier waarop de zorg wordt geleverd. Het Zorgprestatiemodel noemt dit een ‘setting’. Een setting is een combinatie van de benodigde infrastructuur en inzet van verschillende beroepen. Het corrigeert voor kostenverschillen die samenhangen met de manier waarop de zorg wordt geleverd. In totaal zijn acht settings geformuleerd. Een consult in een specialistische instelling is bijvoorbeeld duurder dan een consult door een zorgprofessional met een eigen praktijk.

Binnen Psychologen Amsterdam wordt gewerkt vanuit twee settings, te weten:

 • Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
 • Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair

Psychologen Amsterdam is een door de overheid (Ministerie van Volksgezondheid) toegelaten instelling die geestelijke gezondheidszorg levert (binnen de acht settings staat dit voor ‘Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III’). Daarnaast voldoet onze praktijk aan de kwaliteitscriteria van zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire zorg. Klik hier voor een uitleg van het verschil tussen monodisciplinair en multidisciplinair.

Tarieven Zorgprestatiemodel per 1 januari 2024

In onderstaande overzichten zijn de tarieven opgenomen vanaf 1 januari 2024, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In het overzicht zijn de tarieven opgenomen van de consulten die 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten duren.

In overleg met de behandelend zorgprofessional zal de duur van de consulten worden afgesproken, maar over het algemeen zullen de consulten tussen de 60 en 90 minuten duren. Wij hanteren hierbij het tarief voor het geplande consult, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt, conform regels vanuit de NZa.

In tegenstelling tot de individuele therapie wordt relatietherapie helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De intake voor relatietherapie duurt 75 minuten en kost €250,-.

Na afloop kijken jullie samen met de therapeut naar het eventuele vervolgtraject en hoe jullie het beste de afspraken kunnen doorplannen. Dat houdt in dat de vervolgafspraken 45, 60, 75 of 90 minuten kunnen duren. De tarieven voor de sessies zijn als volgt:

 • 90 minuten: € 300,-
 • 75 minuten: € 250,-
 • 60 minuten: € 200,-
 • 45 minuten: € 150,-

Systeemtherapie kan onder verzekerde zorg (Zorgprestatiemodel) vallen wanneer deze onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling, als beperkt onderdeel van een behandeling en met behandeldoelen in het behandelplan, en niet als monotherapie. Hiervoor geldt dat er sprake dient te zijn van systeemproblematiek die de, behandeling van de, primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie binnen het Zorgprestatiemodel wordt door Psychologen Amsterdam alleen uitgevoerd door: een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd, of een behandelaar die als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Wil je graag werken aan een aantal thema’s in je leven zonder tussenkomst van de huisarts of zorgverzekeraar? Heb je last van een dreigende overspannenheid of een burn-out? Wellicht dat een persoonlijk coachingstraject bij je zou kunnen passen. Een coachingstraject bestaat allereerst uit een intakegesprek van 60-90 minuten. Tijdens de intake wordt er besproken hoe het vervolgtraject er uit komt te zien. Doorgaans duren coachingstrajecten 6-8 sessies. Coaching betaal je in principe zelf. Wil je meer informatie neem dan contact op met onze assisente. Zij kan je hulpvraag matchen aan de juiste coach en je informeren over de tarieven van onze coaches.

Indien je werkgever je dit coachingstraject aan zou willen bieden, dan kunnen wij in overleg met elkaar hiervoor een plan opstellen. Veel grotere bedrijven hebben vaak budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van werknemers. Je kunt met je werkgever overleggen of een coachingstraject daar ook onder valt.

Wat is Generalistische Basis Gezondheidszorg (GB-GGZ) en Gespecialiseerde Gezondheidszorg (S-GGZ)?

De Geestelijke Gezondheidszorg is een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

Er wordt een onderscheid gemaakt in de mate van intensiteit van de problemen en de benodigde zorg. De behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische problemen vindt plaats door een (GZ-)psycholoog of therapeut in de GB-GGZ. Je kunt hierbij denken aan klachten als stress, overspannenheid en burn-out, depressie, trauma, paniekaanvallen, etc.

Als er sprake is van zwaardere en meer complexe psychische problemen, dan gebeurt de behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. De S-GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is. Je kunt hierbij denken aan de inzet van een psychiater, EMDR-therapeut, etc. 

Wanneer kom je in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg vanuit de GB-GGZ of S-GGZ, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldoen:

 • Je hebt een doorverwijzing nodig van je arts.
 • Er moet sprake zijn van een passende diagnose.
 • De regiebehandelaar dient in het bezit te zijn van een BIG registratie.
 • Psychologen Amsterdam dient te beschikken over een kwaliteitsstatuut en een praktijk AGB-code.

Het kwaliteitsstatuut van Psychologen Amsterdam is te vinden op de website en in het kwaliteitsstatuut is de AGB-code vermeld. Een AGB-code is een landelijke (unieke) code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend.

De verwijzing van je arts neem je mee bij je eerste afspraak met één van onze zorgprofessionals. Na afloop van de intake stelt de behandelaar een behandelplan op en bespreekt deze met jou tijdens het volgende consult. Ook wordt er dan een indicatie gegeven van het benodigde aantal consulten (dit aantal kan bij de tussentijdse evaluatie worden uitgebreid indien nodig). Als je akkoord gaat met het behandelplan dan zal er worden gestart met de behandeling.

Er zijn bepaalde klachten die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan ‘geen passende’ diagnose, bijvoorbeeld:

 • psychische klachten als je (nog) geen psychische stoornis hebt;
 • problemen op het werk, zoals burn-out of overspannenheid;
 • relatieproblemen;
 • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem;
 • aanpassingsstoornissen;
 • slaapstoornissen;
 • een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt of wanneer je bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties;
 • seksuele disfuncties, bijvoorbeeld erectieproblemen.

Informeer bij je zorgverzekeraar voor het volledige overzicht!

Vanaf 1 januari 2022 krijg je geen vergoeding meer per pakket, maar voor de daadwerkelijk geleverde zorg. Hoewel de GB-GGZ geen pakketten meer kent, wordt er bij het vaststellen van de diagnose en het behandelplan nog wel gewerkt met profielen:

Basis ggz kort
Basis ggz middel
Basis ggz intensief
Basis ggz chronisch

Het van toepassing zijnde profiel binnen de GB-GGZ wordt op de nota vermeld. Binnen de S-GGZ wordt niet met profielen gewerkt.

Op de nota is daarnaast zichtbaar:

 • de duur van het consult;
 • het type consult (diagnostiek of behandeling);
 • het type behandelaar;
 • de setting (monodisciplinair of multidisciplinair);
 • het bedrag van het consult.

Helaas hanteren niet alle zorgverzekeraars de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Zorgverzekeraars hanteren steeds vaker het gemiddelde tarief waarvoor zij zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgverleners en noemen dat het gemiddelde gecontracteerde tarief. De tarieven zijn daarom per zorgverzekeraar verschillend.

Restitutiepolis, naturapolis of combinatiepolis

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding meestal hoger dan bij een naturapolis. De premie voor een restitutiepolis is doorgaans iets hoger, maar je kunt zelf een zorgaanbieder uitkiezen, de zogenaamde vrije zorgkeuze. De verzekeraar vergoed dan de zorg volledig, ook als de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar. Bij een naturapolis is de premie over het algemeen wat lager, maar je ontvangt alleen een volledige vergoeding voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners.

Daarnaast bestaat er een combinatiepolis, dit is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Voor sommige zorgsoorten geldt dan recht op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

De NZa heeft een paar jaar geleden de regelgeving rondom de namen van polissen aangescherpt. Polissen mogen alleen nog een restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg volledig vergoeden (tenzij de kosten erg hoog zijn).

Het gevolg hiervan is dat bijna geen enkele zorgverzekeraar nog een restitutiepolis aanbiedt, maar de restitutiepolis heeft vervangen door een combinatiepolis. Ook vanaf 2024 stoppen een aantal grote verzekeraars met het volledig vergoeden van niet-gecontracteerde GGZ-zorg en de wijkverpleging.

Voor de exacte vergoeding kun je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Eigen risico

De zorgverzekering 2024 kent (net als 2023) een verplicht eigen risico van € 385,– per kalenderjaar. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Psychologen Amsterdam heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar de behandelingen met onze zorgprofessionals kunnen achteraf wel (gedeeltelijk, 55%-100%) worden vergoed (als je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een vergoeding).

Dit betekent dat je na afloop van het consult het bedrag van de nota per pin kunt voldoen en de nota vervolgens indient bij je zorgverzekeraar.

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan vinden we het prettig dat je de afspraak zo snel als mogelijk annuleert, zodat we nog een andere afspraak kunnen inplannen.

Je kunt dit per mail doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen van tevoren. Als je de afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Tarieven

Direct contact
Bel met onze praktijkassistente

020 – 244 48 72

Maandag t/m vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Wij kunnen je aan de juiste psycholoog koppelen.

Klantenvertellen
Meer dan 200 cliënten hebben een beoordeling gegeven
Bekijk op Klantenvertellen

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom.
Wij zijn er om jou te helpen.

Wat bieden wij?

Een veilige en vertrouwde plek voor therapie in Amsterdam

Oprichtster Anouk Taytelbaum heet je een warm welkom. Wij zijn er om jou te helpen.

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

Geen wachttijden

Bij ons kun je meteen terecht

Blended Care

Onze effectieve eHealth aanpak

Ben je hier voor de eerste keer?

We laten je stap voor stap zien hoe wij te werk gaan

Systeemtherapie:
relatie- en gezinstherapie

Boosheid & onbegrip? Soms zit je zo vast in negatieve patronen dat je er samen niet meer uitkomt

klantenvertellen

Klanten vertellen

Reacties cliënten

Zorgkaart NL

Ervaringen cliënten

Nieuws

Artikelen, video’s en nieuws

Coaching

Wij bieden diverse coachingstrajecten aan zoals personal coaching, loopbaancoaching en teamcoaching.

Wij bieden diverse coachingstrajecten aan zoals personal coaching, loopbaancoaching en teamcoaching.

Klantenvertellen
Meer dan 200 cliënten hebben een beoordeling gegeven
Bekijk op Klantenvertellen

Call Now Button