De verpleegkundig specialist GGZ kent de mogelijkheden voor de behandeling van mentale klachten, mag optreden als regiebehandelaar en is de schakel tussen de andere disciplines in het behandelteam.

De verpleegkundig specialist GGZ is verantwoordelijk voor de directe cliëntenzorg en heeft een eigen behandelverantwoordelijkheid. Vanuit het verpleegkundig perspectief zet de verpleegkundig specialist GGZ zich in voor hoogwaardige zorg op een deelgebied van bijvoorbeeld psychotherapie, medicamenteuze therapie of algehele behandelcoördinatie.

Call Now Button