Een gezondheidszorg (GZ)-psycholoog heeft na de universitaire studie Psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Een GZ-psycholoog kan werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg. En behandelt psychische problemen en problemen in de levenssfeer.