GZ-Psycholoog Sylvana Koene

Ik ben Sylvana Koene, BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Mijn werk vind ik waardevol omdat het voldoening geeft om in alle bescheidenheid een stukje bij te kunnen dragen aan iemands welzijn.

Levensovertuigingen
Op jonge leeftijd wist ik al dat ik psycholoog wilde worden en was ik ook geïnteresseerd in allerlei levensovertuigingen. Ik raakte geboeid door bijvoorbeeld verschillende vormen van Boeddhisme, meditatie en het werk van Byron Katie, Louise Hay, Brandon Bays en Almaas met zijn Diamond Approach. Dit heeft invloed op de manier waarop ik werk. Ik ontdekte ook therapeutische manieren van werken die hierbij aansluiten, zoals ACT en mindfulness. In mijn werk maak ik ook gebruik van technieken uit de cognitieve therapie, hypnotherapie, EMDR, voice dialogue, psychodrama en lichaamsgerichte therapievormen.

Begrepen en gehoord
Ik hou van “practice what you preach” en werk doorlopend aan mijn eigen thema’s, persoonlijke en professionele groei. Vaak vertellen mensen mij dat ze zich tijdens onze gesprekken begrepen en gehoord voelen en dit ze goed doet. Ik luister met warme belangstelling, zonder te oordelen. Ik ben eerlijk, open en op een tactvolle manier direct. Vaak hoor ik terug dat mensen het heel prettig vinden dat er ook plek voor humor is in het contact. Ik hou van persoonlijke ontwikkeling en groei en ik zie problemen en klachten als mogelijkheden om meer van jezelf en anderen te leren ontdekken. Tegelijk schuw ik niet om praktische oplossingen in te zetten waar mogelijk en ben ik er voor om het probleem ook niet groter maken dan het is.

Je kunt bij mij terecht met een grote verscheidenheid aan klachten/problemen, zoals:

 • Stemmingsklachten
 • Stressklachten en burn-out
 • Rouw en verlies
 • Traumaverwerking
 • Psychosomatische klachten
 • Angstklachten
 • Piekeren
 • Milde verslavingen
 • Fobieën
 • Werk gerelateerde problemen
 • Zingevingsvragen
 • Ingesleten gedragspatronen die je in de weg zitten
 • Persoonlijke ontwikkeling/groei
 • Relatieproblemen
 • SOLK*

*SOLK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Er is sprake SOLK als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologenpraktijk Koene, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Sylvana.

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Sylvana Koene: 29920487325

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X