Een orthopedagoog heeft een universitaire studie gevolgd in de orthopedagogiek. Dit is meestal een specialisatie binnen de pedagogiek. Een orthopedagoog behandelt mensen met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen. Denk aan een verstandelijke handicap, autisme, ADHD of een angststoornis.

Call Now Button