GZ-Psycholoog en Orthopedagoog Carmen Norde

Big geregistreerd GZ-psycholoog, aangesloten bij NIP, NVO en NVGzP

Over mij
Openheid, empathie en er ook echt voor een ander kunnen zijn, zijn belangrijke waarden voor mij die ik als kind ook heb meegekregen als een vanzelfsprekendheid. Daarmee ben ik in een veilige en warme omgeving opgegroeid waarin alles bespreekbaar was en krijg ik nu vaak van mensen te horen dat ze zich snel bij mij op hun gemak voelen en me in vertrouwen nemen. Ik oordeel niet, probeer me juist in de ander te verplaatsen waardoor moeilijke gevoelens zoals bijvoorbeeld schaamte en schuld kunnen worden overwonnen. De grote verscheidenheid aan mensen en juist hun verschillende manieren van leven, heeft mij van jongs af aan geboeid. Ik ben iedere keer weer nieuwsgierig naar hoe ieder uniek persoon dingen weer op een andere manier kan ervaren. Cliënten omschrijven mij dan ook vaak als ruimdenkend, begripvol, ondersteunend en daarnaast ook vakkundig, eerlijk en direct.

Mijn aanpak en stijl
Centraal in mijn werkwijze staat dat degene die tegenover mij zit zich als totaal persoon gezien en gehoord voelt, zodat we tot de kern kunnen komen van waar je mee zit of worstelt. Samen proberen we nieuwe inzichten te krijgen in hoe het komt dat je vastloopt en zoeken we naar wat je anders kunt doen om op een meer constructieve manier met jezelf en met het leven om te kunnen gaan. Ik bied je een veilige plek om deze dingen te ontdekken over jezelf en hieraan te werken, op jouw tempo en naar wat jij aankan en wat werkt voor jou. Het is elke keer weer mooi om te zien hoe mensen (weer) dichter bij zichzelf en in hun eigen kracht komen waardoor het leven weer meer ‘vanzelf’ gaat.
Ik gebruik verschillende therapievormen met als basis de cognitieve gedragstherapie. Daarbij kijk ik naar jouw persoonlijke talenten, sterke kanten en mogelijkheden om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten (oplossingsgerichte aanpak) en maak ik veel gebruik van technieken uit de IPT en de inzichtgevende therapie. Sinds ik me hierin heb bijgeschoold geef ik -wanneer dat past- ook EMDR-behandelingen.

Achtergrond en werkervaring
Na mijn afstuderen als orthopedagoog heb ik 11 jaar bij het Psychologisch Pedagogisch Instituut gewerkt waar ik jeugd en jongeren behandelde en tevens hun ouders begeleidde en ondersteunde. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met, en enorm veel geleerd over, gezinssystemen, opvoedingsrelaties en het grote effect hiervan op de verdere levens van mensen. Twee keer een ‘uitstapje’ van een jaar naar wonen en werken in een andere cultuur op projecten voor getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen en hun gezinnen -zowel op de Filippijnen als in Sri Lanka- heeft mij zeker ook veel waardevolle inzichten gegeven. Ik was geboeid… en in de jaren daarna ben ik me blijven verdiepen in systeemgericht handelen en gezinstherapie. Ondertussen rondde ik de Postdoctorale Beroepsopleiding voor Orthopedagogen (PDBO) af en behaalde ik mijn registratie voor GZ-psycholoog, waarna ik in de basis-ggz als GZ-psycholoog behandelingen ben gaan geven aan jeugd, jongeren en volwassenen, zowel individueel als relatiegesprekken. Hoe mensen hun (liefdes)relaties vormgeven, invullen en hier verschillend mee omgaan blijft mij fascineren. Binnenkort ga ik de opleiding tot EFT-relatietherapeut volgen om mij hier verder in te specialiseren.

Voor wie
Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht met allerlei verschillende psychische klachten zoals bijvoorbeeld:

 • Onzekerheid en negatief denken over jezelf
 • Moeite met opkomen voor jezelf/je grenzen aangeven
 • Laag zelfbeeld
 • Spanningen/stress/overmatig piekeren
 • Somberheidsklachten/ depressie en wisselende stemmingen
 • Omgaan met rouw en verlies
 • Angstklachten,
 • Identiteitsproblemen
 • Fase-problematiek
 • Werkproblemen en burn-outklachten
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Sexuele problematiek
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Trauma en traumagerelateerde problematiek.

Hierbij heb ik veel oog voor de wisselwerking tussen psychisch functioneren en lichamelijk functioneren.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologie Praktijk Carmen Norde, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Carmen.

Ik ben ook beschikbaar om de behandelingen in het Engels te doen en er is bij mij ook een beperkte mogelijkheid voor behandelsessies in de avonduren. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Carmen Norde: 59057698925

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X