Het belangrijkste kenmerk van somberheid is een verdrietig en somber gevoel. Meestal als gevolg van een nare gebeurtenis zoals overlijden van een dierbare, het verlies van je werk of scheiding. Je hebt minder plezier in de gewone dagelijkse activiteiten. Je hebt eigenlijk helemaal nergens zin in en niets kan je opvrolijken. Als de somberheid na een tijdje niet afneemt of juist verergert is het verstandig om psychologische hulp te zoeken.

Call Now Button