Een systeemtherapeut begeleidt veelal gezinnen met problemen op allerlei gebied. Het kan gaan om een individueel probleem, waar alle gezinsleden last van hebben of problemen in de onderlinge relaties. Het gezin wordt dan gezien als een systeem waartoe je behoort. Een systeem is een groep mensen die een belangrijk onderdeel van je leefwereld zijn, zoals: gezin, familie, school, vrienden, werk, etc. Een systeemtherapeut betrekt alle mensen uit het systeem in de behandeling.

Call Now Button