Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Het uitgangspunt bij systeemtherapie is dat een probleem niet op zichzelf staat. De omgevingsfactoren zoals familie, gezin, werk, school, religie en cultuur, hebben invloed op het probleem en op alle betrokkenen. Belangrijke naasten (onderdeel van het systeem) worden vanaf het begin betrokken bij de therapie. Denk aan je partner, kinderen, broers en zussen, ouders, buren, vrienden of collega’s. De belangrijkste en bekendste vormen van systeemtherapie zijn relatie- en gezinstherapie.

 

Call Now Button