Mede om de problemen genoemd in dit bericht te voorkomen, zijn wij voor het behoud van de privacy van onze cliënten. Een post van een vrijwilliger bij een GGZ-instelling is viral gegaan. In die post zegt de vrijwilliger dat een GGZ-patiënt aan haar vroeg om een...

Rechter geeft Autoriteit Persoonsgegevens er van langs De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft afgelopen week in drie rechtszaken te horen gekregen dat zij onvoldoende handhavend optreedt, ondanks herhaald verzoek van bezorgde burgers. In een vierde zaak wilden burgers het oordeel van de AP niet afwachten en stapten...

Naar aanleiding van de wetsvoorstellen omtrent onze privacy bij zorgverzekeraars, verscheen onlangs in De Telegraaf dit artikel van Geert-Jan Knoops. Zorgverzekeraar als opsporingsdienst. Ook wij zijn voor het behoud van jouw privacy en doen ons best dit tegen te gaan.
Behandelaars van kinderen worden in sommige gemeenten gedwongen hun beroepsgeheim te schenden. Zij moeten een contract ondertekenen waarin de betreffende gemeenten volledige inzage eisen in het cliëntdossier. Om deze reden sluit Psycholoog Amsterdam géén contract met de gemeente. Wij waarborgen de privacy van onze cliënten, jong en oud.
Ben je als cliënt vandaag de dag nog wel vrij om keuzes te maken m.b.t je patiëntgegevens of niet? Bij Psycholoog Amsterdam in ieder geval wel! Weer was het delen van de patiëntendatabase door NZa in opspraak. Dit moet toch niet kunnen?!

Ben je als cliënt vandaag de dag nog wel vrij om keuzes te maken of niet?

Bij Psycholoog Amsterdam wel! Door onze andere kwalificaties kunnen wij anders kiezen. Wij hopen jij ook? Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het (DIS), landelijke DBC-Informatiesysteem. Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet.  

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X