Tarieven, vergoeding & privacy

Tarieven

Tarieven

1. Individuele therapie


Kosten GZ-psycholoog per 01-01-2019

 • Een individuele intake duurt 45 minuten en kost € 105,– (geen BTW).
 • Een vervolg consult duurt 45 minuten en kost € 105,– (geen BTW).
 • Een vervolg consult voor EMDR duurt 90 minuten en kost € 210,– (geen BTW).

Kosten psycholoog / therapeut

 • Een individuele intake duurt 90 minuten en kost € 210,- (exclusief 21% BTW).
 • Ieder vervolg consult duurt 45 minuten en kost € 105,- (exclusief 21% BTW).

2. Relatietherapie en Systeemtherapie


In tegenstelling tot de individuele therapie worden Relatietherapie en Systeemtherapie helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn nog niet vrijgesteld van BTW. Wij zijn dan ook verplicht om BTW te rekenen.

De intake duurt bij de meeste therapeuten 75 minuten en kost € 211,75 (incl. BTW). Na afloop kijken jullie samen met de therapeut naar het eventuele vervolgtraject en hoe jullie het beste de afspraken kunnen doorplannen. Dat houdt in dat de vervolgafspraken 45, 60, 75 of 90 minuten kunnen duren.

 • 90 minuten: € 210 (excl. BTW), € 254,10 (incl. BTW)
 • 75 minuten: € 175 (excl. BTW), € 211,75 (incl. BTW)
 • 60 minuten: € 140 (excl. BTW), € 169,40 (incl. BTW)
 • 45 minuten: € 105 (excl. BTW), € 127,05 (incl. BTW)

3. Individuele coaching / bedrijfscoaching


Een coachingstraject bestaat allereerst uit een intakegesprek van 1,5 uur. Tijdens de intake wordt er besproken hoe het vervolgtraject er uit komt te zien. Dit houdt in dat er voor het vervolgtraject gesprekken van 3 kwartier of 1,5 uur worden ingepland. Het tarief voor een gesprek van 3 kwartier is € 125,00 (exclusief 21% BTW). Het tarief voor een gesprek van 1,5 uur is € 250,00 (exclusief 21% BTW). Indien je werkgever je dit coachingstraject aan zou willen bieden, dan kunnen wij in overleg met elkaar hiervoor een plan opstellen.


Betalen en afzeggen

Na afloop van de sessie kun je het bedrag per pin voldoen. Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak niet kunt nakomen, dan vinden we het prettig dat je de afspraak zo snel als mogelijk annuleert, zodat we nog een andere afspraak kunnen inplannen. Je kunt dit per mail doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen van tevoren. Als je de afspraak niet op tijd afzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

De voordelen van Psychologenpraktijk Amsterdam

 • Wij hanteren geen wachtlijst
 • Wij bieden een persoonlijke benadering en toewijding
 • Wij hebben een diversiteit aan gekwalificeerde expertises
 • Wij zijn transparant naar onze cliënten over alle facetten van de behandeling
 • Wij blijven kritisch kijken naar en gaan mee met de huidige ontwikkelingen in ons vakgebied
 • Wij hebben een harmonieus team van mensen, die zowel hulp als opbouwende feedback aan elkaar geeft
 • Je privacy is belangrijk, daarom worden klachten en behandelingen niet gemeld bij de zorgverzekeraar en worden je gegevens niet aangeleverd bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Meer over jouw privacy >

Vergoeding

Vergoeding

Psychologenpraktijk Amsterdam heeft geen contracten met zorgverzekeringsmaatschappijen, maar de behandelingen met onze GZ-psychologen kunnen achteraf wel (gedeeltelijk, 70-100%) worden vergoed. Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kan je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of kijk op deze link: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2019

De reden dat wij niet gecontracteerd zijn met zorgverzekeraars is dat wij je privacy willen waarborgen en je gegevens niet aanleveren bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS. Meer over uw privacy >

Aanvullend verzekerd
Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed door de basis- of specialistische GGZ. Vergoeding van deze zorg kan soms wel geschieden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Dit geldt ook voor de behandelingen met onze niet GZ-psychologen die aangesloten zijn bij alternatieve beroepsverenigingen. Hierover kun je contact met ons opnemen.

Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dien je eerst een doorverwijzing te krijgen van je arts. Deze verwijzing neem je mee bij je eerste afspraak met een van onze (GZ-)psychologen. Tijdens de intake (dit kan een dubbele sessie van 90 minuten zijn), stellen jullie samen een behandelplan op waarin wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Sinds 2014 is het niet meer zo dat je per uur een vergoeding krijgt, maar per tijd-pakket. Deze pakketten worden ook wel ‘prestaties’ of ‘trajecten’ genoemd.

De prestaties voor 2019 zijn onderverdeeld in: (max NZA tarief)

 • Kort:         tussen de 1 en 5 gesprekken        €    507,62
 • Middel:     tussen de 6 en 8 gesprekken       €    864,92
 • Intensief:  tussen de 9 en 13 gesprekken     € 1.356,25

Ook is er nog de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’
Intake gesprek à 90 minuten                     €    207,19

Het onvolledig behandeltraject geldt als na het eerste gesprek blijkt dat je niet op de juiste plek zit of zelf besluit de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. (‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.)

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandsche Zorg Autoriteit voor 2019 (NZA). Alle bedragen zijn vrij van BTW omdat het onder medische zorg valt.

Eigen risico
De zorgverzekering 2019 kent een eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Geen gebruik maken van uw verzekeraar
Indien je de gesprekken liever niet declareert bij je verzekeraar, kan dat ook en hanteren wij het tarief dat je terug vindt op onze pagina tarieven.

Kinderen en vergoeding
Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uitbesteed aan de gemeenten. Dit betekent dat wanneer je kind behoefte heeft aan psychologische zorg en je wilt dit vergoed krijgen, hij/zij wordt doorverwezen naar een psycholoog die gecontracteerd is bij de gemeente. Het nadeel hiervan is dat er vaak lange wachtlijsten zijn en de privacy niet wordt gewaarborgd.

Psycholoog Amsterdam heeft geen contract met de gemeente, maar mocht je een aanvullende verzekering hebben, kan je wel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Anders zijn de kosten geheel voor de ouders. Wij garanderen hiermee wel volledige privacy voor je kind.

Neem voor meer informatie contact met ons op.