Verandering bekostiging GGZ per 1 januari 2022

Zorgprestatiemodel 2022

Invoering zorgprestatiemodel per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De inhoud van de psychologische zorg in de GGZ verandert door deze wijziging niet, alleen de bekostiging verandert.

Verandering voor zorgzwaarteproducten en DBC’s

Binnen de GGZ wordt sinds 2014 een onderscheid gemaakt in de mate van intensiteit van de problemen en de benodigde zorg. De behandeling van lichte tot matige (niet complexe) psychische problemen vindt plaats binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Als er sprake is van zwaardere en meer complexe psychische problemen, dan gebeurt de behandeling in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). De S-GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is.

Op dit moment ontvang je als cliënt geen vergoeding per consult, maar wordt binnen de GB-GGZ gewerkt met zorgzwaarteproducten en in de S-GGZ met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Het zorgprestatiemodel gaat het stelsel van zorgzwaarteproducten en DBC’s per 1 januari 2022 vervangen. Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een pakket of traject, maar op basis van het daadwerkelijk aantal consulten, de duur van de consulten en het type consult (diagnostiek of behandeling). Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar een eigen tarief. Het tarief van een klinisch psycholoog zal bijvoorbeeld hoger zijn dan het tarief van een GZ-psycholoog.

Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat Taytelbaum Psychologen Amsterdam verplicht is per 31 december 2021 alle nog lopende behandelingen administratief af te sluiten. Als cliënt ontvang je per 31 december 2021 een overzichtsfactuur, die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar. Op die manier kan worden gestart per 1 januari 2022 met het nieuwe bekostigingssysteem.

Verandering voor declaraties

Taytelbaum Psychologen Amsterdam heeft geen contracten met zorgverzekerings-maatschappijen, maar de behandelingen kunnen vaak achteraf wel geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Dit betekent dat je de nota’s eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar.

Op dit moment kun je je nota’s bij de zorgverzekeraar pas indienen nadat het gehele zorgtraject is afgerond (binnen de GB-GGZ) of jaarlijks (als het traject langer duurt dan een jaar binnen de S-GGZ). Deze manier van declareren gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om per sessie te declareren bij je zorgverzekeraar.

Verandering voor eigen risico

Deze stelselwijziging kan echter gevolgen hebben voor je eigen risico. Vanaf 2022 tellen de behandelingen in de GGZ elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Dit betekent dat als je behandeling in 2021 is gestart en doorloopt in 2022, dan kan de behandeling zowel in 2021 als in 2022 gevolgen hebben voor het betalen van je eigen risico.

Zodra meer bekend is over deze systeemwijziging, zullen wij de informatie op onze website plaatsen.

 

Call Now Button