Keuze zorgverzekering 2022

Zorgverzekering 2022

Bestudeer goed je polisvoorwaarden voor 2022

Zoals ieder jaar kun je eind van dit jaar weer kiezen voor wijziging van je pakket bij je huidige zorgverzekeraar of voor een overstap naar een andere zorgverzekeraar.

Veel mensen hebben al jarenlang hetzelfde pakket bij dezelfde zorgverzekeraar, maar soms kan het verstandig zijn om je verzekering aan te passen. Waar moet je dan op letten? De hoogte van de door jou te betalen premie wordt met name bepaald door de inhoud van je polis, de hoogte van je eigen risico en de keuze voor een restitutie of een naturapolis.

Inhoud pakket

Het is goed om te onderzoeken of de voorwaarden van je polis nog passen bij jouw persoonlijke situatie, zoals leeftijd, gezinssamenstelling, zorgbehoefte, etc. Wat vind je belangrijk om te verzekeren, welke zorgkosten denk je in 2022 te gaan maken, wil je een uitgebreide verzekering of een basispakket? Het is verstandig om de voorwaarden goed te bestuderen.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico in 2022 wordt niet verhoogd en bedraagt € 385,– per jaar. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, dit kan oplopen tot € 885,– per jaar. Een keuze voor een hoger eigen risico is een (financiële) inschatting die je maakt eveneens op basis van je persoonlijke situatie, gezinssamenstelling, zorgbehoefte, etc.

Het is goed om te weten, dat vanaf 1 januari 2022 de bekostiging in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verandert, het zogenaamde Zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Naast een aantal voordelen (zie ook ons artikel van 7 september 2021 Verandering bekostiging GGZ per 1 januari 2022) kan dit nieuwe stelsel een nadelig effect hebben op de daadwerkelijke betaling van je eigen risico.

Vanaf 1 januari 2022 telt namelijk een psychologische behandeling in de GGZ ieder kalenderjaar opnieuw mee voor je eigen risico. De oorzaak hiervan is dat bij de nieuwe bekostiging niet meer wordt gewerkt met één prestatie (product of DBC), maar met losse prestaties in de vorm van consulten.

Stel: je behandeling is bij Psychologen Amsterdam gestart op 1 oktober 2021 en loopt door tot 1 maart 2022. Als je geen andere zorgkosten hebt gemaakt, betaal je in de huidige situatie één keer het eigen risico, en in nieuwe situatie betaal je twee keer het eigen risico (kalenderjaar 2021 en 2022).

Restitutie of naturapolis

Je kunt voorts kiezen tussen een restitutie of een naturapolis. Het grootste voordeel van een restitutiepolis is de vrije zorgkeuze. De premie voor een restitutiepolis is doorgaans iets hoger, maar je kunt zelf een zorgaanbieder (zoals huisarts, kraamzorg, psycholoog, etc.) uitkiezen.

Als je kiest voor een natura zorgverzekering is de premie over het algemeen wat lager, maar je ontvangt alleen een volledige vergoeding voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners. Vind je een vrije zorgkeuze belangrijk? Dan is een restitutiepolis voor jou een goede optie.

Psychologen Amsterdam heeft ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars (voor de redenen lees ons artikel van 1 oktober 2020 Contracten in de GGZ, geen goede zaak!). Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis is de vergoeding die je vervolgens ontvangt vaak hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte informatie kun je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Aanvullend verzekerd voor psychologische zorg

Als je in 2022 verwacht dat je psychologische ondersteuning nodig hebt, is het verstandig om na te lezen of je klachten wel vallen binnen de basisverzekering. Er zijn namelijk bepaalde klachten die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan geen ‘passende’ diagnose, bij Tarieven en vergoeding op onze website (bij vergoeding) noemen we een aantal voorbeelden. Informeer bij je zorgverzekeraar voor het volledige overzicht!

Vergoeding van deze zorg kan soms wel plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Vraag ook hierover de exacte informatie bij je zorgverzekeraar.

Nieuwe polisvoorwaarden voor 2022

Vanaf 13 november 2021 zullen de zorgverzekeraars grotendeels hun polisvoorwaarden bekend maken, zodat je vanaf dat moment kunt onderzoeken welke polis én welke zorgverzekeraar het beste bij jou past.

Call Now Button