Keuze zorgverzekering 2023

Keuze zorgverzekering 2023

De zorgverzekeraars hebben hun premies voor 2023 bekend gemaakt in het weekend van 12 november 2022. Zoals ieder jaar kun je voor het einde van het jaar weer kiezen voor wijziging van je pakket bij je huidige zorgverzekeraar of voor een overstap naar een andere zorgverzekeraar.

Bestudeer goed je polisvoorwaarden voor 2023

Waar moet je dan op letten? De hoogte van de door jou te betalen premie wordt met name bepaald door de inhoud van je polis, de hoogte van je eigen risico en de keuze voor een restitutie-, combinatie- of een naturapolis.

Inhoud pakket

Het is goed om te onderzoeken of de voorwaarden van je polis nog passen bij jouw persoonlijke situatie, zoals leeftijd, gezinssamenstelling, zorgbehoefte, etc. Wat vind je belangrijk om te verzekeren, welke zorgkosten denk je in 2023 te gaan maken, wil je een uitgebreide verzekering of een basispakket?

Ook als je niet van plan bent om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar is het verstandig om de voorwaarden goed te bestuderen, want deze kunnen door de zorgverzekeraar jaarlijks worden aangepast.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico in 2023 wordt niet verhoogd en bedraagt € 385,– per jaar. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, dit kan oplopen tot € 885,– per jaar. Een keuze voor een hoger eigen risico is een (financiële) inschatting die je maakt eveneens op basis van je persoonlijke situatie, gezinssamenstelling, zorgbehoefte, etc.

Let op: vanaf 1 januari 2022 tellen de kosten van een psychologische behandeling in de GGZ ieder kalenderjaar opnieuw mee voor je eigen risico.

Psychologen Amsterdam: ook voor 2023 geen contracten met zorgverzekeraars

Psychologen Amsterdam heeft ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars (voor de redenen lees ons artikel van 1 oktober 2020 Contracten in de GGZ, geen goede zaak!).

Dit betekent dat je de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij je zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis is de vergoeding die je vervolgens ontvangt vaak hoger dan bij een natura- of een combinatiepolis. Voor de exacte informatie kun je het beste contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij.

Restitutie,- natura- of combinatiepolis

Je kunt voorts kiezen tussen een restitutie-, een natura- of een combinatiepolis. Het grootste voordeel van een restitutiepolis is de vrije zorgkeuze. De premie voor een restitutiepolis is doorgaans iets hoger, maar je kunt zelf een zorgaanbieder (zoals huisarts, kraamzorg, psycholoog, etc.) uitkiezen.

Als je kiest voor een natura zorgverzekering is de premie over het algemeen wat lager, maar je ontvangt alleen een volledige vergoeding voor zorg bij gecontracteerde zorgverleners. Vind je een vrije zorgkeuze belangrijk? Dan is een restitutiepolis voor jou een goede optie.

Daarnaast bestaat er een combinatiepolis, dit is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Voor sommige zorgsoorten geldt dan recht op zorg (zoals bij een naturapolis) en voor andere zorgsoorten recht op vergoeding (zoals bij een restitutiepolis).

Let goed op bij de voorwaarden van een combinatiepolis. Veelal worden de kosten van psychologische zorg bij een niet-gecontracteerde instelling niet volledig vergoed, maar gemaximeerd tot een bepaald percentage.

Ook hanteren niet alle zorgverzekeraars de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld. Zorgverzekeraars vergoeden steeds vaker een percentage van het gemiddelde tarief waarvoor zij zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgaanbieders.

Polissen mogen alleen nog een restitutiepolis heten als zij ook bij niet-gecontracteerde zorgverleners de zorg volledig vergoeden (tenzij de kosten erg hoog zijn). Het gevolg hiervan is dat steeds meer polissen die voorheen restitutiepolissen waren, tegenwoordig combinatiepolissen zijn.

Aanvullend verzekerd voor psychologische zorg

Als je in 2023 verwacht dat je psychologische ondersteuning nodig hebt, is het verstandig om na te lezen of je klachten wel vallen binnen de basisverzekering. Er zijn namelijk bepaalde klachten die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dan geen ‘passende’ diagnose, bij Tarieven en vergoeding op onze website (bij Vergoeding individuele therapie) noemen we een aantal voorbeelden. Informeer bij je zorgverzekeraar voor het volledige overzicht!

Vergoeding van deze zorg kan soms wel plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen of aanvulling psychologische zorg). Vraag ook hierover de exacte informatie bij je zorgverzekeraar.

Call Now Button