Een tekort aan GZ-psychologen?

Waarom is er een tekort aan GZ-psychologen in de GGZ?

De laatste tijd is regelmatig in het nieuws te lezen dat er een groot tekort is aan GZ-psychologen, waardoor er in de Geestelijke Gezondheidszorg lange wachtlijsten zijn ontstaan.

 

Wachttijden in de GGZ? Niet bij Psychologen Amsterdam!

Wat is de oorzaak van de wachttijden in de GGZ? Wat is een GZ-psycholoog of Gezondheidszorgpsycholoog? Wat doet een GZ-psycholoog? En wat is de situatie bij Psychologen Amsterdam?

Wat is een basispsycholoog?

Om te begrijpen wat een Gezondheidszorgpsycholoog is en doet, moeten we eerst iets uitleggen over de basispsycholoog. Iemand die een vierjarige universitaire studie psychologie heeft afgerond noemen we een psycholoog of basispsycholoog. De titel van psycholoog is in Nederland niet wettelijk beschermd, iedereen kan zich psycholoog noemen. Om die reden zijn de meeste basispsychologen aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen – NIP (psynip.nl) Leden van het NIP mogen zich Psycholoog NIP noemen. Deze titel is wel beschermd en een waarborg voor vakinhoudelijke kwaliteit. Een psycholoog mag alleen cliënten behandelen onder supervisie van een BIG-geregistreerde therapeut.

Wat is een GZ-psycholoog?

Een GZ-psycholoog heeft na het voltooien van de universitaire opleiding psychologie nog een tweejarige postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gevolgd. Deze tweejarige opleiding bestaat voor het grootste deel van de week uit een praktijkopleiding in een praktijkinstelling en één dag per week onderwijs.

De beroepstitel GZ-psycholoog is in Nederland een wettelijk beschermde titel. Na afronding van de GZ-opleiding is een BIG-registratie noodzakelijk om de beschermde beroepstitel van GZ-psycholoog te mogen voeren.

BIG is een afkorting van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. In de Wet BIG is door de overheid opgenomen aan welke opleidingseisen en kwaliteitsvoorwaarden een GZ-psycholoog moet voldoen. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Een BIG-registratie kan eigenlijk worden beschouwd als een soort keurmerk, je weet dat je te maken hebt met een deskundige en goed opgeleide psycholoog.

Wat doet een GZ-psycholoog?

Een GZ-psycholoog mag zelfstandig cliënten met uiteenlopende psychische klachten diagnosticeren en behandelen. Een GZ-psycholoog richt zich voornamelijk op de behandeling van de lichte tot matige complexe psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan angsten, paniekaanvallen, trauma, depressie, of laag zelfbeeld, maar ook klachten die samenhangen met lichamelijke ziekten of problemen in de levenssfeer (zoals rouwverwerking of relatieproblemen).

Een GZ-psycholoog kan werkzaam zijn in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg, zoals de Geestelijke Gezondheidszorg (in een vrijgevestigde praktijk of instelling), jeugdzorg, ziekenhuizen, scholen, revalidatie, verslavingszorg of ouderenzorg.

Voor meer informatie over het werk van een GZ-psycholoog, lees onze pagina GZ-psycholoog. Wil je meer informatie over de verschillen in beroepstitels psychologen, lees dan onze pagina Soorten psychologen.

Oorzaken tekort aan GZ-psychologen

Het tekort aan GZ-psychologen wordt door een aantal factoren veroorzaakt. In algemene zin is met de gestegen welvaart in Nederland ook de vraag naar psychologische hulpverlening toegenomen. Voorts is door de corona crisis en de daarmee gepaard gaande langdurige beperkende maatregelen en de grote onzekerheid ook een mentale crisis ontstaan. Veel mensen, van jong tot oud, hebben last van klachten zoals stress, onzekerheid, somberheid, depressie, burn-out of eenzaamheid en zoeken psychologische hulp.

Een andere belangrijke oorzaak van het tekort aan GZ-psychologen, is dat er een structureel gebrek is aan voldoende opleidingsplaatsen. Het aantal opleidingsplaatsen wordt jaarlijks door het ministerie van VWS vastgesteld. De afgelopen jaren overstijgt de vraag vele malen het aantal beschikbaar gestelde opleidingsplaatsen. Een basispsycholoog moet jaren wachten om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats.

Het gevolg is dat een groot aantal vacatures in de gezondheidszorg niet kan worden ingevuld en dat er voor cliënten lange wachtlijsten ontstaan.

Praktijkhouder Anouk Taytelbaum legt in een interview met FunX uit, waarom ook het huidige verzekeringssysteem niet meewerkt om de wachtlijsten in de GGZ te verkleinen. Lees het artikel Wachtlijsten in de GGZ voor jongeren, waarin Anouk Taytelbaum haar visie geeft.

Wat is de situatie bij Psychologen Amsterdam?

Psychologen Amsterdam is een samenwerkingsverband van meer dan 25 zorgprofessionals, waarvan meer dan 20 van deze professionals BIG-geregistreerd GZ-psycholoog zijn. Van deze GZ-psychologen heeft een drietal zich verder gespecialiseerd tot psychotherapeut en/of klinisch psycholoog.

Alle GZ-psychologen beschikken over de juiste kwalificaties (GZ-opleiding en BIG-registratie), houden hun kennis up-to-date door regelmatig nascholing te volgen en hebben vele jaren praktijkervaring. Dit betekent dat je als cliënt persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen krijgt van hoge kwaliteit.

Gezien het grote aantal GZ-psychologen dat is verbonden aan de praktijk, hanteren wij voor de behandeling van klachten, die passen binnen de Generalistische Basis GGZ, geen wachtlijsten, je kunt dus direct bij ons terecht. We zorgen ook constant voor vervanging of uitbreiding van de zorgprofessionals, zodat we de hulpvraag van cliënten aankunnen.

Alle GZ-psychologen hebben een goed profiel van zichzelf op onze website geschreven (zie Ons team), waarin ook is aangegeven wat hun beroepstitel is, het BIG-registratie nummer, het aantal jaren behandelervaring en in welke klachten en therapieën ze zijn gespecialiseerd.

Heb je nog vragen of wil je weten of we je kunnen helpen? Bel dan voor informatie of stuur een bericht naar praktijk Psychologen Amsterdam.

Bron: Algemeen Dagblad, Extra GZ-psychologen in strijd tegen wachtlijsten

 

Call Now Button