Coronacrisis, toename psychische klachten en verkiezingen!

Door de coronacrisis ontstaan er wachtlijsten in de GGZ. Bij Psychologen kun je direct terecht met je klachten.

Wat hebben de voortdurende coronacrisis, de toename van psychische klachten en de Tweede Kamer verkiezingen met elkaar te maken? Het lijken verschillende onderwerpen, maar toch zijn er belangrijke raakvlakken.

Voortdurende coronacrisis

In eerste instanatie waren mensen door het coronavirus vooral bezorgd over hun eigen gezondheid of de gezondheid van hun dierbaren. Met name voor degenen met onderliggende gezondheidsproblemen of bejaarde ouders.

Inmiddels zijn we een jaar verder en het virus is nog niet onder controle. Het coronavirus is niet alleen een gevaar voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook een enorme psychologische en mentale impact door de beperkende maatregelen van de overheid. Het treft iedereen, van jong tot oud.

Eind januari 2021 heeft het Trimbos-instituut voor de derde keer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis op het psychische welbevinden van volwassenen in Nederland. Ongeveer 1300 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, 49% mannen en 51% vrouwen.

Toename psychische klachten

Uit het onderzoek komt naar voren, dat er een toename is van psychische klachten, zoals slaapproblemen, gevoelens van angst, depressie, en emotionele eenzaamheid. Mensen ervaren ook meer stress door corona en de beperkende maatregelen. Deelnemers tussen de 20-35 jaar hebben de meeste klachten.

Voor het eerst is tijdens het onderzoek gevraagd waar mensen behoefte aan hebben om deze periode van onzekerheid goed door te komen. Het meest werden genoemd de mogelijkheid tot meer sociale contacten en perspectief.

GGZ en wachtlijsten

In onze artikelen van 15 en 16 februari 2021 kun je lezen dat er lange wachtlijsten zijn in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Dit wordt veroorzaakt door een aantal facoren:

  • In algemene zin is met de gestegen welvaart in Nederland ook de vraag naar psychologische hulpverlening toegenomen.
  • Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande langdurige beperkende maatregelen en de grote onzekerheid is ook een mentale crisis ontstaan. Veel mensen, van jong tot oud, hebben last van mentale klachten zoals stress, onzekerheid, somberheid, depressie, slaapproblemen of eenzaamheid en zoeken psychologische hulp.
  • De vraag naar psychologische hulp neemt enorm toe, maar het aanbod blijft achter. Er is een tekort aan GZ-psychologen, aangezien er een structureel gebrek is aan voldoende opleidingsplaatsen. Lees over dit onderwerp ons artikel Een tekort aan GZ-psychologen?
  • En ook het verzekeringssysteem in Nederland werkt niet mee om de wachtlijsten te verkleinen. Lees ons artikel Wachtlijsten in de GGZ voor jongeren, waarin praktijkhouder Anouk Taytelbaum haar visie geeft over dit onderwerp.

De Geestelijke Gezondheidszorg staat op dit moment enorm onder druk. Veel mensen zoeken psychologische hulp, maar kunnen op korte termijn niet bij een psycholoog of therapeut terecht vanwege de lange wachtlijsten. De mentale crisis en de onverantwoord lange wachtlijsten zijn regelmatig in het nieuws, zowel in de kranten als in de talkshows op de televisie. Het is daarom ook een belangrijk politiek onderwerp. Welke oplossingen zien politieke partijen?

Verkiezingen Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het Trimbos-instituut lanceert in samenwerking met de Nederlandse GGZ, P3NL, MIND en Kenniscentrum Phrenos voor de vierde keer een GGZ kieswijzer. Hierin kun je lezen hoe de politieke partijen denken over belangrijke thema’s in de GGZ, zoals wachtlijsten en toegankelijkheid, kwaliteit van de zorg, toekomstvisie of preventie en bevorderen mentale gezondheid.

Klik hier voor Trimbos-instituut, Voortdurende coronacrisis leidt tot toename psychische klachten en behoefte aan perspectief, 25 februari 2021

Klik hier voor de GGZ kieswijzer.

Hulp bij angsten, depressie, slaapproblemen of andere psychische klachten?

Wil je meer informatie over de symptomen en de gevolgen van angsten, depressie of slaapproblemen, lees dan onze klachtenpagina’s Angststoornis, Depressie en Slaapproblemen. Lees ook onze Angststoornis, Depressie of Slaapproblemen behandeling pagina, als je meer informatie wilt hoe we je klachten kunnen behandelen. Als je last hebt van andere psychische problemen, kijk dan op onze Klachten pagina voor een overzicht van veelvoorkomende klachten.

Psychologen Amsterdam hanteert geen wachtlijsten, je kunt dus direct bij ons terecht met je klachten. Bel gerust voor vragen of een afspraak of stuur een bericht naar Psychologen Amsterdam.

 

 

 

Call Now Button