Kortere wachttijden in de GGZ loont!

Kortere wachttijden in GGZ loont

Kortere wachttijden, en dus sneller hulp als je last hebt van mentale problemen, kan miljoenen euro’s besparen, volgens econometrist Roger Prudon (Sneller geestelijke zorg geven loont, NRC, 21 augustus 2023).

 

Lange wachttijden GGZ zorgt voor een kleinere kans op werk

Roger Prudon heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de lange wachttijden in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) op de positie van cliënten op de arbeidsmarkt. Zijn conclusie is dat elke maand dat je moet wachten op psychologische hulp, de kans om werk te vinden kleiner wordt. De gevolgen zijn jaren na de behandeling nog voelbaar: als je langer hebt moeten wachten kom je moeilijker aan de slag. Dat is vervelend voor cliënten én het kost de samenleving veel geld!

Eind 2022 stonden 84.000 mensen op een wachtlijst!

Eind 2022 stonden 84.000 mensen in Nederland op een wachtlijst voor een intakegesprek of behandeling in de GGZ. Bovendien moest de helft hiervan langer wachten met de start van de behandeling dan de als aanvaardbaar gestelde norm, namelijk veertien weken (de zogenaamde Treeknorm). Dit wordt veroorzaakt onder andere door bezuinigingen, een tekort aan psychologen en psychiaters en de groeiende vraag naar geestelijke hulp. Ook het streven van zorgverzekeraars en overheid om de gecontracteerde zorg zoveel mogelijk uit te breiden helpt niet bij het verkleinen van de wachttijden (lees ook ons artikel Keuzevrijheid nog meer onder druk van 27 juli 2023).

Volgens Prudon kan de verkleining van de kans op werk verband houden met een verslechtering van je mentale gezondheid als je extra lang moet wachten op psychologische hulp. Je geestelijke gezondheid verslechtert gedurende de wachttijd, je zit langer ziek thuis, waardoor terugkeer naar werk lastiger wordt. Ook op de langere termijn werken de negatieven effecten van een lange wachttijd door op je kans op werk. Als je lange tijd niet werkt, raak je moeilijk uit die situatie en er ontstaat een gat in je CV dat je belemmert in het vinden van werk als je ouder wordt.

Lange wachttijden zorgen voor een langere behandeltijd

Prudon heeft berekend dat door de lange wachttijden het gebruik van de GGZ stijgt met 10%. Als je langer moet wachten, gaat je mentale gezondheid achteruit en heb je uiteindelijk meer behandeling nodig. Net als bij lichamelijk klachten is het belangrijk om bij mentale klachten op tijd professionele hulp te krijgen. Hoe langer je moet wachten, des te lastiger wordt het om je mentale klachten te behandelen en zal de duur van de behandeling toenemen.

Prudon betoogt dat kortere wachttijden de samenleving veel geld kan besparen. Hij hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan de discussie over oplossingen. Hij denkt hierbij aan het uitbreiden van het aantal psychologen en psychiaters, bijvoorbeeld door het creëren van meer opleidingsplaatsen. “Het prijskaartje kan een rol spelen in de keuzes van beleidsmakers. Gezondheidszorg wordt vaak gezien als kostenpost, in plaats van iets wat mogelijk kostenbesparend is. Puur economisch gezien loont het om hier wat aan te doen.”

Bron: NRC, 21 augustus 2023, Sneller geestelijke zorg geven loont.

Psychologen Amsterdam

Als je mentale klachten hebt, is het prettig als je zo snel mogelijk kunt worden geholpen. Psychologen Amsterdam doet er daarom alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We kennen geen of nauwelijks wachttijden, dus je kunt bij ons snel terecht voor een behandeling (zie Wachttijden).

Nadat je je telefonisch of via onze website hebt aangemeld, zoeken we in overleg op basis van je klachten en behoeften de psycholoog of therapeut die het beste bij je past (zie Ons Team).

Heb je vragen of heb je behoefte aan psychologische hulp, bel gerust of stuur een bericht naar Psychologen Amsterdam.

 

 

Call Now Button