Ook soulmates hebben relatieproblemen

Ook ‘soulmates’ hebben relatieproblemen

Niemand is perfect

Iedereen die in een moeilijke relatie zit, zal enerzijds proberen zijn/haar partner ‘perfect’ te maken door hem/haar te veranderen, anderzijds proberen zichzelf te veranderen door zich voor te doen als de ‘perfecte’ partner.

Hier is de waarheid:

  • Niemand is perfect.
  • Je kunt iemand niet veranderen.
  • Daarom moet je van een onvolmaakt persoon houden die je kunt verdragen, of zelfs kunt waarderen.

Dat gezegd hebbende, wie je ook kiest om van te houden, realiseer je dat je er ook voor kiest om van problemen te houden. Er zijn geen probleemloze kandidaten.

Bijvoorbeeld:

Lacey is getrouwd met Andrew, die de neiging heeft op feestjes nogal luid te praten. Lacey, die nogal verlegen is, heeft daar een hekel aan.

Maar als Andrew met Molly was getrouwd, dan zouden hij en Molly al ruzie hebben gehad voordat ze op het feest aan kwamen. Dat komt doordat Andrew altijd te laat is en Molly er een hekel aan heeft om te moeten wachten. Als iemand te laat is, voelt zij zich ‘voor lief genomen’. Zij is hier gevoelig voor geworden door iets wat er in haar jeugd gebeurd is. Wanneer Molly Andrew zal confronteren met zijn te laat zijn, zal hij het gevoel hebben dat haar geklaag een poging is om hem te domineren. En dat is weer iets waar hij boos over wordt.

Als Andrew met Leah getrouwd zou zijn, zouden ze niet eens op het feestje aankomen. Ze zouden ruzie krijgen over Andrew zijn gebrek aan hulp in de huishouding. Leah voelt zich hierdoor in de steek gelaten en wordt er misselijk van. Andrew zal Leah’s geklaag zien als een poging om hem te domineren.

Aangezien niemand perfect is, zullen onze onvolmaaktheden 2 soorten problemen veroorzaken: oplosbare problemen en onoplosbare problemen.
Oplosbare geschillen kunnen net zo makkelijk zijn als het initiëren van een ritueel zoals een vijf minuten babbeltje met elkaar, waardoor je weer wat meer emotioneel verbonden bent met elkaar. Oplosbare geschillen worden opgelost en worden zelden opnieuw naar boven gebracht.

Het aanhoudende relatie conflict

John Gottman is de ‘Muhammad Ali’ van de relaties. Tijdens zijn, ruim 40 jaar durende, onderzoek naar gelukkig getrouwde stellen, kon John d.m.v. een combinatie van technieken met 90% zekerheid voorspellen of stellen wel/niet binnen 10 jaar zouden scheiden.

Zijn ‘zwaargewicht’ titel liet zien dat de gelukkigste stelletjes voornamelijk aanhoudende onopgeloste conflicten hebben. In al Johns boeken geeft hij aan: het idee dat stelletjes al hun problemen moeten oplossen is een sprookje.

Het is zelfs zo dat conflicten binnen je relatie heel normaal zijn en functionele, positieve aspecten hebben. Als we ruzie maken, leren we om beter van iemand te houden, hoe we afstand kunnen nemen van het probleem om zo onze partner beter te begrijpen. We leren omgaan met veranderingen binnen onze relatie. Het herinnert ons eraan waarom we onze partners kiezen en stelt ons in staat onze relatie weer te vernieuwen.

De oneindige ruzie

Volgens John Gottman zijn stellen 69% van de tijd het niet eens over onoplosbare problemen. Deze eeuwigdurende conflicten krijg je door de essentiële verschillen tussen partners. Verschillende persoonlijkheden, behoeftes en verwachtingen zijn essentieel voor de definitie van jezelf zijn.

Ondanks dat we graag willen dat de problemen weggaan, gebeurt dit niet.

De emotioneel verstopte relatie

Als stellen niet op een gezonde manier met elkaar kunnen praten over een onoplosbaar probleem, kan het conflict de relatie emotioneel verstoppen. En is het onmogelijk de spanning tussen geliefden te verlichten.

Wanneer een conflict de relatie verstopt, maakt het onderwerp niet uit. Het kan over van alles gaan. Voor een buitenstaander lijkt het misschien een klein ding, zoals het niet stofzuigen van het huis. Maar binnen de relatie voelt het reusachtig. Zoals een monster in de kast, die je uit angst niet wilt openen.

Wanneer een relatie verstopt is, voelen partners zich afgewezen door hun geliefde. Ze hebben het gevoel of ze er niet doorheen komen, alsof het de partner niks kan schelen of niet over het probleem wilt praten.

Ironisch is dat hoe vaker partners het conflict negeren, hoe vaker ze keer op keer dezelfde conversatie voeren. Na een tijdje worden de partners steeds vasthoudender in hun positie en wordt de frictie tussen ze alleen maar erger. Dit kan tot een punt leiden waar er geen mogelijkheden of compromissen meer zijn.

Gesprekken worden als ‘een perfecte storm’, geen gezamenlijke humor, affectie of waardering meer. Alleen wind en regen van frustratie en pijn. Als de storm lang genoeg aanhoudt, gaat men elkaar zwart maken. Hun gedachten worden negatief. En ze keren zich tegen elkaar. Ze zien elkaar als egoïstisch.

Al deze verstopping leidt uiteindelijk tot een verstopping in het vertrouwen. Een afbreuk in vertrouwen zorgt ervoor dat partners elkaar wegduwen. Er is geen relatietherapeut voor nodig om te beseffen dat de kans op ontrouw en scheiding in een klein hoekje zit bij zo’n ongelukkige relatie.

Over het probleem praten is als een loodgieter in het toilet. Het bevrijdt alle opgebouwde spanning. Ondanks de narigheid van het oneindige probleem, zijn de blijvende gelukkige stellen in staat om over het probleem te praten met veel positieve emoties, gelach, genegenheid of zelfs waardering.

Gebrek aan veiligheid = gebrek aan communicatie

Vaak wordt er over deze eeuwigdurende problemen niet gesproken, omdat één of beide partners zich er niet prettig bij voelt om dit op te brengen. Soms komt dit door ervaringen uit vroegere relaties of zelfs uit de jeugd, en soms komt het doordat partners zich verwaarloosd voelen en ze de connectie missen. Dit kan voorkomen dat partners zich kwetsbaar opstellen.

Wanneer een relatie een bepaald niveau van veiligheid bereikt, waarbij de partners zich veilig voelen en de ene partner hierin duidelijk aangeeft dat hij of zij wil weten hoe het zit met de onderliggende bedoeling van de ander, dan kan de ander zich eindelijk uiten en praten over gevoelens, dromen en behoeften.

Het doel van iedere partner is om de ander zijn/haar dromen achter het standpunt van de kwestie te begrijpen. Bijvoorbeeld: de ene wil graag sparen om te reizen tijdens zijn/haar pensioen, de andere wil het geld nu uitgeven aan een mooie reis.

Je kunt door blijven gaan met praten over dezelfde kwesties, waarbij de situatie af en toe even verbetert. Maar het probleem zal altijd weer opduiken.
Wees je ervan bewust dat als je een partner voor lange termijn kiest, je altijd voor ‘problemen’ kiest waarmee je blijft worstelen voor de komende tien, twintig of zelfs vijftig jaar.

Het algehele doel moet niet zijn om ieder probleem op te lossen. Je moet er juist aan werken om je relatie te verbeteren, tot op zekere hoogte leren om elkaars onoplosbare problemen te tolereren en misschien zelfs te koesteren.

Je moet niet het gevoel hebben dat je de ander of jezelf moet veranderen om van iemand te houden. Ook moet je proberen bepaalde meningsverschillen niet in de weg te laten staan van een gezonde en gelukkige relatie.

Vertaling van ‘Even Soulmates Face Relationship Problems van Kyle Benson.

Call Now Button